Enighet i lønnsoppgjøret for rettssubjektet

Forhandlingssjef Ingrid B. Tenfjord
Publisert: 23/06/2017
Det har i går og i dag vært forhandlet om mellomoppgjøret for rettssubjektet Den norske kirke.

Partene kom i ettermiddag til enighet innenfor en ramme på om lag 2,4 %, i samsvar med frontfag, fellesrådene og sammenlignbare tariffområder. Det gis 1,09 % i generelt tillegg, og en lokal pott på 0,9 %. Se nærmere om resultatet i vedlegg til protokoll. KA kommer tilbake til justeringene i iverksettingsrundskriv i månedsskiftet juni/juli.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone