Ny nasjonal tilstandsvurdering er i gang

Klar til å kaste seg over arbeidet med ny rapport: Foran: Spesialdrådgiver Kjersti Kambestad, rådgiver Bjørn Andrè Langset Gjermundnes. Bak: Seniorrådgiver Cathrine Lillo-Stenberg, og direktør Øystein Dahle. På bordet ligger rapportene fra hhv. 2006, 2010 og 2014.. Foto: KA
Publisert: 18/05/2017
"KAs tilstandsrapport er det viktigste redskapet nasjonen har for samlet vurdering av våre fremste kulturminneskatter.» Det sier Øystein Dahle i forbindelse med at KA nå har åpnet neste runde av vår nasjonale tilstandsvurdering av kirkebygg.

Hvert fjerde år legger KA frem en rapport om den samlede tilstanden for alle landets 1630 kirker. Nå starter arbeidet med neste utgave. Kirkevergene har akkurat mottatt spørreskjemaet og svarfristen er 15. juni.

Den sentrale delen av tilstandsvurderingen, kalt Kirkekontroll 2017, er utfyllingen av en egenkontroll med spørsmål der kirkeverge eller bygningsansvarlig i hvert fellesråd skal svare på spørsmål for hver kirke.

"Enten det gjelder Riksrevisjonen, Stortinget eller regjeringen så er KAs tilstandsrapport det sentrale grunnlagsdokumentet for å vurdere tilstanden på norske kirkebygg."

Når rapporten foreligger neste år blir dette den fjerde rapporten i denne serien. De foregående har fått mye medieoppmerksomhet og har vært dokumentet alle viser til på dette feltet. "Enten det gjelder Riksrevisjonen, Stortinget eller regjeringen så er KAs tilstandsrapport det sentrale grunnlagsdokumentet for å vurdere tilstanden på norske kirkebygg." sier Øystein Dahle. Dahle er direktør i avdeling for kirke og samfunn i KA.

Det er Kulturdepartementet som finansierier prosjektet.

"I de nærmeste ukene vil arbeidet bestå i å følge opp fellesrådenes arbeid med å gi grundige og presise svar på på skjemaene. Når svarfristen har gått ut 15. juni starter arbeidet med å bearbeide og analysere data. Rapporten vil så skrives og være klar for offentliggjøring første halvår 2018," forteller Cathrine Lillo-Stenberg. Lillo-Stenberg er prosjektleder for tilstandsvurderingen.

"Dette er også et viktig grunnlag for KAs arbeid med å synliggjøre behovene for statlige myndigheter," legger Øystein Dahle til.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone