Rask reaksjon slokket påsatt brann i Ørsta kyrkje

Foto: Ørsta kyrkjelege fellesråd
Publisert: 04/05/2017
KA berømmer kirkevergen og lokalbefolkningen for god innsats i slokkearbeidet og etterarbeidet.

Ved 17-tiden lørdag 29. april ble Ørsta kyrkje fra 1864 påtent. Rask reaksjon fra personer som var på kirkegården, som fikk tak i håndholdte brannslokkingsapparat, slokket brannen. Kirken hadde brannalarmsystem med direktevarsling til 110-sentralen, og brannvesen og politi kom raskt til kirken. Politiet fikk gode signalement av øyevitner og pågrep gjerningsmannen raskt etter ugjerningen hadde funnet sted. 

På grunn av at brannen raskt ble slokket ble det kun mindre skader ved inngangspartiet til kirken. I tillegg hadde 110-sentalen umiddelbart kontaktet konservator for å hjelpe til med eventuelle skader på kirkeinventaret. Riktig oppfølging i etterkant kan bidra til å forhindre ytterligere tap av kulturminneverdier. Dette er et ledd i et tverrfaglig restverdiredningsarbeid (RVR) som også KA er en del av. 

 KA viser til veiledningsmateriell om aktiv og passiv brannsikring på våre nettsider.
 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone