Kirkelig Ressurssenter blir medlem i KA

Elisabeth Torp er daglig leder i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Publisert: 09/05/2017
Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep blir nytt medlem i KA.

Stiftelsen Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep ble etablert i 1996, og har fra starten vært kirkens uttrykk for nulltoleranse og erkjennelse av at vold og krenkelser også skjer i kirkelige sammenhenger.

Ressurssenteret har i dag en omfattende virksomhet under visjonen «Ved den utsattes side». Gjennom forebyggingstiltak, håndteringskompetanse og støtte til utsatte er Ressurssenteret et ressurs- og kompetansested for voksne utsatte, i tillegg til ansatte og  frivillige medarbeidere i hele det kirkelige Norge.

Norges Kristne Råd, Blå Kors Norge, Norges KFUK-KFUM og Kirkerådet for Den norske kirke utgjør stiftelsens samarbeidende parter. Disse er organisert i et representantskap, som blant annet oppnevner styret for stiftelsen.

Ressurssenteret samarbeider med ulike instanser innen kirke og samfunn som bispedømmene i Den norske kirke, frikirkene i Norge, organisasjoner innenfor Den norske kirke, de kirkelige utdanningsinstitusjonene og aktører i samfunnet som arbeider innen volds- og overgrepsfeltet.

"Kirkelig Ressurssenter har Den norske kirke som en av sine samarbeidspartnere. Når KA fra nyttår er arbeidsgiverorganisasjon for alle nivåer i Den norske kirke, var det naturlig for Ressurssenterets styre å benytte anledningen til å vurdere innmelding i KA. Vi er glade for å ønske dem velkommen." Det sier Frank Grimstad, administrerende direktør i KA.

"KA er den arbeidsgiverorganisasjonen som pr. dags dato organiserer bredt innenfor det kirkelige felt."

"Kirkelig Ressurssenter er en del av og skal betjene bredden av kirkelig virksomhet i Norge. KA er den arbeidsgiverorganisasjonen som pr. dags dato organiserer bredt innenfor det kirkelige felt.  Det er i dette feltet vi kan møte gjenkjennende organisasjoner med felles og sammenlignbare interesser for ordninger, avtaler og rekruttering. Dessuten ønsker vi for egen del å være en del av de ulike nettverk som KA legger til rette for. Dette tror vi vil være til god hjelp når vi i fremtiden skal tilby våre tjenester i Den norske kirke,» sier daglig leder Elisabeth Torp.

Du kan lese mer om Kirkelig Ressurssenter på deres nettsider.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone