Landsrådet samlet seg om ny strategiplan

Landsrådet samlet seg om et enstemmig vedtak om ny strategiplan. Foto: KA
Publisert: 25/04/2017
Etter en lang og grundig behandling samlet landsrådet seg om den nye strategiplanen for 2017-2019. Styrets forslag ble vedtatt med enkelte endringsforslag.

Store deler av andre dag ble brukt til å behandle styrets forslag til strategiplan. Det ble i første runde fremmet flere forslag til endringer. Særlig var det diskusjon rundt formuleringer om lovfesting av menighetsråd, fellesråd og kirkemøte, om fremtidige finansieringsordninger, og om offentligrettslige lover i forhold til Den norske kirke, 

Det ble før lunsj satt ned en egen redaksjonskomite som så fremmet justerte forslag i et forsøk på å imøtekomme signalene fra forslagsstillerne. Komiteens justerte forslag ble i hovedsak vedtatt. Landsrådet vedtok så enstemmig den nye strategiplanen for 2017-2019.

Her er noen av formuleringene som ble vedtatt på de mest omtalte punktene:

"KAs primære mål er en videreføring og utvikling av hovedlinjene i dagens offentlige finanseringsmodell for Den norske kirke med statlig og kommunalt finansieringsansvar, derunder også å sikre lokalt finansiering av Den norske kirke."
"At lovgivningen sikrer nasjonal og lokal forankring av den norske kirke. Soknets organer skal fortsatt være lovfestet."
"Å arbeide for at relevant innhold i dagens forvaltningslov, offentleglova og annet statlig lovverk videreføres og innlemmes i Den norske kirkes regelverk."

Tidligere landsråd har endret vedtektene slik det nå for første gang skulle være to år mellom landsråd, slik at neste møte blir i 2019. På bakgrunn av endring i medlemsmasse og sammensetning av landsrådet vedtok også landsrådet og samles allerede i 2018 for å fortsette diskusjonen om strategi og utvikling.

Vedlagt finner du også styreleders åpningstale og Marit Halvorsen Hougsnæs sin presentasjon om kirkelig arbeidsgiverpolitikk fra seminaret mandag.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone