Godt signal fra arbeidsministeren

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Thomas Haugersveen, Statsminister Kontor
Publisert: 23/04/2017
«Vi er tilfreds med signalet fra arbeidsminister Anniken Hauglie og håper på rask fremdrift i arbeidet,» sier Marit Halvorsen Hougsnæs i KA.

Hougsnæs, som er direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, uttaler dette etter at arbeidsminister Anniken Hauglie (H) varsler at hun vil vurdere om også prestene bør komme inn under forskriften som gir unntak fra arbeidsmiljølovens forbud mot søndagsarbeid oftere enn annenhver helg, jf aml § 10-8 fjerde ledd.

Vi er glade for at Aasrud har valgt å engasjere seg i saken og for statsrådens positive svar.

Arbeidsministeren varsler dette i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Rigmor Aasrud (AP). Klokkere, kirketjenere og organister er allerede omfattet av forskriften.

«Vi er glade for at Aasrud har valgt å engasjere seg i saken og for statsrådens positive svar,» sier Hougsnæs.

Godt signal fra arbeidsministerenMarit Halvorsen Hougsnæs. Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

I svaret viser Hauglie til at menighetsprester i Den norske kirke tradisjonelt har vært oppfattet som arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling. De har derfor tidligere vært unntatt fra arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven med dette som begrunnelse.

De senere års utviklingen av rammene omkring prestetjenesten tilsier at de fleste prester ikke lenger oppfyller de vilkår loven oppstiller for å bli regnet inn under disse unntaksbestemmelsene.

“Vårt anliggende, som vi fremmer på vegne av Den norske kirke,  er at prestetjenesten er av særegen karakter når det gjelder søndagsarbeid. Arbeidsmiljøloven anerkjenner at visse typer arbeid har så klare særtrekk at lovens arbeidstidsbestemmelser rett og slett ikke passer. Loven åpner for at departementet I slike tilfeller kan gi unntak fra lovens bestemmelser I  forskrift.  Enkelte andre kirkelige stlllinger som kirkemusikere, kirketjenere og klokkere har allerede forskriftsmessig unntak fra lovens regler for søndagsarbeid. Prestene bør enkelt kunne omfattes av samme forskrift," sier Hougsnæs videre.

Forskrift om unntak fra arbeidsmiljøloven for visse typer arbeid og arbeidstakergrupper av 16. desember 2005 nr. 1567 (ikrafttredelse 1. januar 2006) gir unntak fra forbudet mot søndagsarbeid med hjemmel i § 10-12, 8. ledd.  § 5 i forskriften lyder: "Arbeidsmiljøloven § 10-8 fjerde ledd gjelder ikke for klokkere, organister og kirketjenere og for arbeid ved kino, teater og andre forevisninger og forestillinger."

Godt signal fra arbeidsministerenRigmor Aasrud. Foto: Stortinget

Du kan lese spørsmålet fra Aasrud og svaret fra arbeidsministeren her.
 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone