Landsråd med historisk sus

Styreleder Eigil Morvik, her under åpningen av høstkonferansen. Foto: KA
Publisert: 20/04/2017
"Jeg håper på stort engasjement og ser fram til gode, intense og konstruktive samtaler og diskusjoner." Det sier styreleder Eigil Morvik før han mandag åpner KAs landsråd i 2017.

Det er snev av kirkehistorie når landsrådet i KA samles på Gardermoen mandag og tirsdag. Etter at de sentrale kirkelige organer ble selvstendiggjort fra nyttår er det nye rettssubjektet medlem av KA. Kirkerådet møter dermed for første gang på vegne av de sentralkirkelige organer. Dermed består KA for første gang av både sentrale og lokale kirkelige organer i tilegg til organisasjonsmedlemmene.

Med 17 av totalt 68 delegater fra Kirkerådet har dermed landsrådet en ny sammensetning når de framtidige strategiene skal legges. Dermed møtes også representanter for lokale og sentrale kirkelige organer i samme forum for å diskutere arbeidsgiverpolitikk og fremtidige kirkepolitiske utfordringer.

Særlig spenning er det knyttet til ledervalget. Etter at Morvik takket nei til gjenvalg har valgkomiteen foreslått to kandidater: Torbjørn Buer og Hege Malterud. Mer om kandidatene og styrevalget for øvrig finner du her.

Strategiplanen er en like viktig sak på dagsorden. Styret har fremmet et forslag til strategiplan som landsrådet får til behandling. Både valg og strategiplan behandles tirsdag.

"Jeg ser fram til landsråd med glede og forventning, men samtidig også en viss spenning. Det blir flott å kunne ønske Kirkemøtet velkommen som nytt medlem  med alle delegatene som representerer dem. Det blir også spennende å se hvordan de organisatoriske endringene vi har gjort med et større landsråd og endret sammensetning vil fungere." Det sier styreleder Morvik fire dager på forhånd.

Styreleder Eigil Morvik holder sin åpningstale kl 1230. Tradisjonen tro innledes landsrådet med et seminar. Denne gangen er temaet "Kirkelig arbeidsgiverpolitikk mot 2020". Her vil Bente Stein Mathisen innlede med "visjoner for fremtidens arbeidsliv." Mathisen er stortingsrepresentant for Høyre og medlem i Arbeids- og sosialkomiteen.

Direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA, Marit Halvorsen Hougsnæs holder så foredrag om "Kirkelig arbeidsgiverpolitikk i fremtiden - Kan vi enes om overordnede mål i tariffpolitikken?". Her blir det også replikker og respons fra salen.

I siste foredrag vil forskningsleder i FAFO Jon Hippe snakke om hvordan vi løser pensjonsutfordringene i fremtiden.

Konstitueringen skjer kl 16 og da innledes den formelle behandlingen av sakene.

Landsrådet finner sted på Scandic Oslo Airport Hotel. 

Saksdokumenter, program og øvrig informasjon finner du vedlagt på denne siden.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone