Tilbakeviser myter om lokalkirken som arbeidsgiver

Helene Horsfjord er spesialrådgiver i KA og arbeider med etter- og videreutdanning, rekruttering og kvalitetssikring. Foto: Hilde Kristin Klungrehaug
Publisert: 06/04/2017
Ny kartlegging avkrefter påstander om at kirkelige fellesråd nedprioriterer formell kompetanse når de rekrutterer kirkemusikere.

"Det hevdes jevnlig at kirkelige arbeidsgivere nedprioriterer formell kompetanse i rekrutteringssammenheng og at fellesrådene blant annet søker etter organister i stedet for kvalifiserte kantorer. Det har også vært sagt at arbeidsgiverne viser svak forståelse for tjenesteordningen og for kantorenes kvalifikasjoner.

Vi har derfor sett behov for å gå nærmere inn i de kirkelige fellesrådenes prioriteringer når de lyser ut stillinger. Kartleggingen viser at det er svakt grunnlag for en slik kritikk av arbeidsgiverne." Det sier spesialrådgiver i KA, Helene Horsfjord.

Horsfjord har gjort en analyse av utlysningstekster til stillinger innen kirkemusikk, som i stor grad tilbakeviser disse påstandene. Analysen presenteres i en artikkel som offentliggjøres i dag.

Tilbakeviser myter om lokalkirken som arbeidsgiverOrgelet i Glemmen kirke. Foto: Bent E. AndersenUndersøkelsen viser at fellesrådene i stor og økende grad søker etter kvalifiserte kantorer og generelt krever høy kompetanse av søkerne. Stillinger utlyst som menighetsmusiker og liknende er forsvinnende få. Undersøkelsen viser også hvordan kirkelige reformer og utviklingstrekk i kirken får konsekvenser for de kompetansekravene arbeidsgiverne stiller til kirkelige ansatte.

Her kan du lese Horsfjord sin artikkel hvor analysen presenteres.

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone