Kirkemøtet 2017 er i gang

Foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Publisert: 26/01/2017
Kirkemøtets forhandlinger begynner torsdag morgen. Årets tema er nåde. Du kan følge forhandlingene direkte og lese saksdokumentene på kirken.no.

På denne siden finner du både direkte overføring og du får tilgang til saksdokumentene.

Av sakene på sakskartet kan nevnes forsøk med alternativ arbeidsgiverorganisering etter virksomhetsoverdragelsen, fordeling av økonomiske midler i 2018 samt vigsel og forbønnsliturgi. Revisjon av dåpsliturgi og fastsetting av liturgisk musikk står også på dagsorden.

Kirkemøtet foregår i Trondheim. Delegatene møttes allerede i går til åpningsgudstjeneste i Nidarosdomen og Trondheimordførerens påfølgende mottakelse i Erkebispegården.

Kirkemøtet avsluttes tirsdag.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone