Positiv respons på ledernettverk

Publisert: 18/01/2017
"Det er tydelig at vi møter et behov ved å invitere til ledernettverk. Responsen har vært overveldende positiv." Det sier prosjektleder Torbjørg Aalborg etter at KAs to nye ledernettverk nå er fulltegnet.

Kirkelige organisasjoner trenger nye møteplasser til erfaringsutveksling og dialog. KA starter derfor opp to nye ledernettverk denne våren, ett for toppledere i kirkelige virksomheter og ett for personalsjefer/HR-ansvarlige.

Nettverkene vil bestå av generalsekretærer, direktører, kirkeverger, personalsjefer og HR-direktører.

"Nettverkene vil på mange måter gjenspeile mangfoldet i kirkelandskapet. Jeg gleder meg til å lede nettverkene", sier nettverksfasilitator og prosjektleder i KA, Torbjørg Aalborg.  Hvis interessen er tilstede vil KA senere vurdere oppstart av flere nettverk.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone