Særavtalene i havn

Publisert: 16/01/2017
Særavtaleforhandlingene på KA-sektor er i havn. Særavtale for kirkelige stillinger ble fullført torsdag og dermed var den siste av særavtalene ferdigforhandlet. Avtalene om reiseregulativ, arbeidstøy, ledere og barnehager ble landet før jul.

Av særlig interesse for våre medlemmer kan vi nevne at kompensasjonen arbeidsgiver kan innvilge for at arbeidstaker stiller bil i tjenesten er økt til 13 000 kroner per år, samt at kompensasjonen for leirdager fra 8 døgn er økt fra 700 kroner til 750 kroner.

Særavtalene omfatter alle KAs medlemmer – også  rettssubjektet Den norske kirke. Det er imidlertid unntak for de tilsatte som i perioden fram til 30.06.17 er omfattet av særskilt arbeidstidsavtale for prester og lederavtalen for proster (Særavtale om fridager for proster og enkelte sokneprester og spesialprester i Den norske kirke).

Avtalene er i kraft fra 1. januar. De nye avtaletekstene blir trykket og publisert så raskt som mulig.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone