Nytt anskaffelsesregelverk trådt i kraft

Publisert: 05/01/2017
Den 1. januar 2017 trådte nye regler om offentlige anskaffelser i kraft. De nye reglene gjelder for anskaffelser som kunngjøres etter dette tidspunktet. For fellesrådene er det særlig den nye anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften som har betydning. I tillegg er det trådt i kraft ny forsyningsforskrift og ny konsesjonsforskrift.

•    Den største endringen i det nye regelverket er at anskaffelser med en verdi fra kr 100.000 til 1,1 mill kr eks.mva ikke lenger er kunngjøringspliktige. Nasjonal terskelverdi er hevet fra 500.000 kr. til 1,1 mill kr. for varer, tjenester og bygg og anlegg. Oppdragsgiver trenger derfor ikke lenger å utlyse disse anskaffelsene på den nasjonale kunngjøringsdatabasen, Doffin. Konkurranser i dette prisnivået skal gjennomføres i samsvar med anskaffelsesloven samt forskriftens del I. 

•    Det er også besluttet en ny anskaffelsesprosedyre for anskaffelser med en verdi på fra 1.1 millioner til 1.75 millioner kroner for varer og tjenester og på fra 1.1 millioner til 44 millioner kroner for bygg-anleggs anskaffelser, anskaffelser som skal foretas etter forskriftens del II. Åpen eller begrenset tilbudskonkurranse skal tre i stedet for åpen eller begrenset anbud og konkurranse med forhandling. 

•    Siden oppdragsgiver ved tilbudskonkurranser kan velge om han vil forhandle eller ikke, medfører innføringen oppheving av forhandlingsforbudet for anskaffelser i forskriftens del II. 

•    Det strenge skillet mellom kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier oppheves også for del II anskaffelser. Tidligere måtte man kun benytte tildelingskriterier som hadde tilknytning til gjenstanden eller tjenesten som skulle anskaffes og det var strenge krav dersom man ville ha tildelingskriterier knyttet til leverandørens kompetanse. Leverandørens kompetanse kunne i utgangspunktet kun benyttes som et kvalifikasjonskriterium. At skillet er opphevet medfører en klar fordel for oppdragsgivere ved anskaffelser der håndverksmessig kompetanse er av vesentlig betydning for kvaliteten på en anskaffelse. 

•    Anskaffelse av vanlige låneopptak er nå helt unntatt fra anskaffelsesregelverket. 
 
•    De nye forskriftene om offentlige anskaffelser innfører krav til bruk av elektronisk kommunikasjon i gjennomføringen av offentlige anskaffelser. Den nye hovedregelen blir at all informasjonsutveksling skal skje ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler, også for tilbudsinnlevering. For fellesrådene trer imidlertid denne bestemmelsen først i kraft 1.7.18 i henhold til forskriftens § 32-2 (2).

KA er i ferd med å utarbeide en veileder for medlemmene om anskaffelser etter anskaffelsesforskriftens del I og II. Denne forventes å foreligge på KA sine hjemmesider i løpet av vinteren og kunngjøres også i vårt ukentlige nyhetsbrev. 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone