Avtalene er signert

Martin Enstad, leder i Presteforeningen og Frank Grimstad, adm.dir. i KA. Foto: Hilde Kristin Klungrehaug
Publisert: 03/01/2017
I dag ble tilleggsavtalene i forbindelse med fristillingen av Den norske kirke signert. De 1600 statlige ansatte som ved nyttår er overført til Den norske kirke er dermed omfattet av avtaleverk som et viktig grunnlag for en god overgang.

Første januar ble rettssubjektet Den norske kirke etablert. Kirkerådets arbeidsgiverutvalg vedtok i juni i fjor at det nye rettssubjektet vil erklære seg ubundet av statens tariffavtaler og ba KA om å igangsette arbeidet med å fremforhandle nye avtaler.

Forhandlingene endte i enighet i slutten av november. Rettssubjektet Den norske kirke ble medlem i KA ved opprettelsen som skjedde fra nyttår. Avtalene ble derfor først signert av partene i dag.

Det er KAs avtaleverk som nå ligger til grunn. Ved overgang fra statlig sektor er det derfor behov for overgangsordninger i tillegg, og partene har derfor blitt enige om å etablere tilleggsvtaler til KAs hovedtariffavtale og hovedavtale.

Les mer om forhandlingene og enigheten som ble oppnådd her.

Det er totalt 19 arbeidstakerorganisasjoner som er part i avtalene.

Avtalene er signertFra venstre: Gun Hafsaas, Utdanningsforbundet. Harald Skarsaune, Kirkelig Undervisningsforbund. Bjørn-Are Sæther, Parat. Foto: Hilde Kristin Klungrehaug

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone