Fem sterke kvinner

Fra venstre: Marianne T. Brekke, Ane Nore Nyhus, Marit Halvorsen Hougsnæs, Mona Sjødal, Randi Letmolie. Foto: Ingar Næss
Publisert: 20/12/2016
3. januar signeres avtaleverket for de statlige tilsatte som overføres til Den norske kirke fra nyttår. Når KA oppsummerer 2016 vil en av milepælene være enigheten om dette. Fem sterke forhandlere har levert et solid håndverk.

«Disse forhandlingene var spesielle,» sier spesialrådgiver Mona Sjødal som har lang erfaring fra tarifforhandlinger i flere organisasjoner både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

«For det første omfattet dette både hovedavtale, hovedtariffavtale og særavtaler. Vanligvis forhandles jo disse hver for seg. Dessuten skiller tariffavtalene på statlig sektor seg fra øvrig tariffavtaleverk på en rekke områder. Staten har også særlige virkemidler som andre arbeidsgivere ikke har. Det var derfor en del særordninger som gjelder for statlig sektor som ikke lar seg videreføre utenfor staten,» forklarer Mona. Hun har bidratt med sin kompetanse og forståelse av tunge faglige spørsmål innen kollektiv arbeidsrett.

«En viktig faktor for å oppnå gode prosesser med et godt resultat for vårt nye medlem, var at KA-delegasjonen var satt sammen med komplementær erfaring og kompetanse,» sier Marit Halvorsen Hougsnæs, direktør i arbeidsgiveravdelingen i KA.

Marianne T. Brekke, spesialrådgiver i arbeidsgiveravdelingen, er den i delegasjonen som har arbeidet lengst med prosessen. Her har hun brukt sin spisskompetanse fra mange år i kirkeavdelingen i Kulturdepartementet. Med blikk for de viktige detaljene venter hun med å ta ordet til det er nødvendig, og da med presisjon og autoritet.

Randi Letmolie, OU-sjef og seniorrådgiver, har solid kjennskap til KAs avtaleverk og er den i delegasjonen som bidrar med lokal ledererfaring og kunnskap om hvordan avtalene virker i praksis - en erfaring som gir engasjement for et harmonisert og mest mulig felles avtaleverk for alle som jobber på samme arbeidsplass.

"En viktig faktor for å oppnå gode prosesser med et godt resultat for vårt nye medlem, var at KA-delegasjonen var satt sammen med komplementær erfaring og kompetanse"

Vår forhandlingssjef Ane Nore Nyhus har hatt god bruk for sitt gåpåhumør, sin uredde tilnærming til utfordringer og sitt skarpe hode. Som forhandlingsleder har hun hatt et særlig ansvar for å sikre nødvendig fremdrift i forhandlingsprosessen. Ane er også presentert tidligere på ka.no.

«Vi er glade for at gode systemer for medbestemmelse er på plass fra første dag. Vårt ønske er at rettssubjektet Den norske kirke vil profitere positivt på det arbeid partene har nedlagt. Dette er vårt felles bidrag til å sikre trygghet under omstilling,» sa Ane da enigheten var et faktum.

På bakrommet satt sjefen deres, Marit, som leder arbeidsgiveravdelingen. Hun har satt sammen delegasjonen og sørget for forankring i styret og Kirkerådets Arbeidsgiverutvalg. Når sakene spisset seg til ble strategiene og løsninger utmeislet rundt hennes bord.

Fem sterke kvinnerMange viktige samtaler og avklaringer på Marits kontor denne høsten. Foto: Øyvind Håbrekke, KANår avtalene signeres 3. januar, er det en lang prosess som er til ende. Det er nesten gått to og et halvt år siden første lovutkast om virksomhetsoverdragelsen ble sendt på høring. Partssammensatte grupper har siden i fjor arbeidet med å få en felles forståelse av avtaleverket både på statlig sektor og på KA-sektor.

Enigheten som ble oppnådd legger grunnlag for en god start for rettssubjektet Den norske kirke som arbeidsgiver og selvstendig enhet. Om få dager blir rettssubjektet etablert, kan da bli medlem av KA og dermed overføre partsrettigheter til sin arbeidsgiverorganisasjon.

3. januar kan dermed KA og arbeidstakerorganisasjonene signere avtalene som er forhandlet frem.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone