Utvidelse av tiltak som gir rabatt i Kirkebyggforsikringsordningen

Publisert: 20/10/2016
Fra og med januar 2016 kan man få 7,5 % rabatt på forsikringspremien hvis man har montert et utvendig eller innvendig aspirasjonsanlegg.

Et aspirasjonsanlegg er et aktivt deteksjonssystem som vil oppdage brann på et veldig tidlig stadium. Det vil si at systemet aktivt trekker inn luft og sjekker det for røykpartikler. Ved en gitt mengde røykpartikler vil anlegget gå i alarm og varsle 110. Et aspirasjonsanlegg er som oftest plassert på loftsrommet, men lite skjemmende gjennomføringer til deteksjonspunkt i kirkerommet og utvendig ved gesims. Et aspirasjonssystem kan fungere som eneste deteksjonssystem, eller det kan kombineres med andre type detektorer. KA håper at en rabatt, vil øke andelen på aspirasjonsanlegg i kirkebygg. 

KA har i en årrekke jobbet for å øke brann- og tyverisikkerheten i de norske kirkebyggene, og gjennom kirkeforsikringsordningen til KNIF Trygghet har kirkeforvalterne mulighet til å få en rekke gode rabatter for sikkerhetstiltak. Vi ønsker derfor å minne om hvilke tiltak dette gjelder. Når dere har gjennomført sikringstiltak som gir grunnlag for rabatt, er det også viktig å huske på å registrere dette på forsikringsskjemaet på gjeldende bygg i Kirkebyggdatabasen.

Særvilkår 201

FG-godkjent låser

2 %

Særvilkår 202

- FG-godkjent innbruddsalarmanlegg

3 %

Særvilkår 203  

Automatisk brannalarm - innvendig

5 %

Særvilkår 203  

Automatisk brannalarm - utvendig

5 %

Særvilkår 204  

Automatisk slokkeanlegg - innvendig

40 %

Særvilkår 204        

Automatisk slokkeanlegg - utvendig

20 %

Særvilkår 205

Termografering og kontroll av elektrisk anlegg

5 %

Særvilkår 206

Montering av overspenningsvern i sikringsskap

5 %

Særvilkår 207     

Lynvernbeskyttelse Faraday

6 %

Særvilkår 207        

Lynvernbeskyttelse Franklin

2 %

Særvilkår 208

Flombelysning

5 %

 

Aspirasjonsanlegg Innvendig

7,5%

 

Aspirasjonsanlegg utvendig

7,5%

 

 

Det kan maksimalt gis 80 % rabatt.


Man kan også senke forsikringspremien ved å øke egenandelen som man selv må dekke dersom ulykken er ute. 
Rabatt – Egenandel
•    Kr 25 000           0 %
•    Kr 50 000           5 %
•    Kr 100 000         8 %
•    Kr 250 000        12 %
•    Kr 500 000        14 %
•    Kr 1 000 000      16 %

Minste egenandel er kr 25 000.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone