Mer krevende å være landsdekkende

Publisert: 06/10/2016
«Det blir mer krevende å være landsdekkende folkekirke med dette budsjettet.» Det sier Frank Grimstad i KA i en kommentar til forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem i dag.

Om tre måneder trer en historisk reform i kraft når Den norske kirke (Dnk) kirken blir eget rettssubjekt og overtar ansvaret for statlige tilsatte i Dnk. «Vi hadde forventet at staten ville være opptatt av å sikre en god overgang gjennom å bidra til større økonomisk trygghet i omstillingen,» sier Grimstad.

Dette setter kirken i en svært vanskelig situasjon i forhold til å få til en ansvarlig og god overgang for de ansatte.

Regjeringen foreslår et reelt kutt i bevilgninger til drift for Den norske kirke. «Vi er også svært overrasket over at man foreslår en egenkapital på bare 100 mill. kroner,» fortsetter Grimstad.

Regjeringen lovte i Sundvoldenerklæringen å bidra til et løft for sikring av kirkebygg. «Når regjeringen nå har lagt fram sitt siste budsjett for perioden, så kan vi vel slå fast at dette løftet er avlyst,» sier Grimstad. Regjeringen har lagt inn tiltaksmidler til kirkebygg, både i de særlige tiltaksmidlene til 59 kommuner og ved en direkte bevilgning til utvalgte prosjekter på 25 mill. kroner.

Stortinget fattet imidlertid et vedtak om å be regjeringen utarbeide en forsterket strategi på kirkebygg i desember. Dette varsler regjeringen nå at de vil utsette til gjennomgangen av finansieringsordningen for tros- og livssynssamfunn. «Det gir grunn til å tro at vi ikke vil se noen effekter av en slik strategi før etter 2020,» sier Frank Grimstad.

«Det er positivt at Regjeringen har tatt kirkebyggene med i kortsiktige og ekstraordinære sysselsettingstiltak, men kirkebyggene ser ikke ut til å ha noen vesentlig plass i regjeringens kulturminnepolitikk,» sier Grimstad. Rentekompensasjonsordningen foreslås også fjernet uten at nye varige ordninger kommer på plass.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone