KA-RUNDSKRIV 04/16 AV 30.08.2016

Tariffrevisjonen pr. 01.05.2016 - Det anbefalte forslaget er vedtatt og resultatet kan iverksettes

Publisert: 30/08/2016
Vi viser til rundskriv 3/2016 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Alle arbeidstakerorganisasjonene har vedtatt forslaget til ny HTA.

Rundskrivet åpnes ved å klikke på lenken ved siden av denne artikkelen.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone