Representanter til KLPs generalforsamling 2016

Publisert: 18/01/2016
Det skal holdes valg på representanter til generalforsamling i KLP. KA legger til rette for at de medlemmene som selv ikke kan møte på valgmøtet i Oslo 1. mars 2016, kan gi fullmakt til en fra KA som møter på deres vegne.

Ordinær generalforsamling i KLP avholdes i Oslo senere i 2016, og vi viser til den informasjonen som KLP har sendt ut direkte til sine medlemmer. Det skal velges representanter til generalforsamlingen fra bedriftskretsen (hvor alle fellesråd og menighetsråd som er medlemmer er plassert), på et valgmøte i Oslo 1. mars 2016.

Alle bedriftsmedlemmer i KLP kan møte på det tillyste valgmøtet 1. mars for å stemme på de foreslåtte representantene til generalforsamlingen. KA antar at mange av våre medlemmer vil ha vanskeligheter med å kunne prioritere dette møtet. I henhold til KLPs vedtekter, kan medlemmene avgi fullmakt til andre for å avgi stemme.

De som ønsker å avgi slik fullmakt, kan fylle ut og undertegne vedlagte full-maktsskjema og returnere det til KA pr. post eller som skannet vedlegg til en e-post.

Valgstyrets forslag til representanter og til nytt valgstyre er balansert i forhold til de ulike bedriftsmedlemmene, og det er foreslått representanter for KA-området både som representanter, vararepresentanter og til nytt valgstyre. KA har ikke til intensjon å foreslå alternativer til det som valgstyret har lagt fram.

Skjemaet må være KA i hende senest fredag 26. februar 2016.

KA oppfordrer til å benytte denne muligheten til å få avgitt stemme i en organisasjon som har stor betydning for mange av KAs medlemmer.

Frank Grimstad
adm.dir.

Vedlegg: Fullmaktsskjema (skrives ut, signeres og sendes per e-post eller post til KA senest 26. februar 2016).

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone