Velkommen til tarifforberedende arbeidsgruppe 3 – Etter- og videreutdannings- og OU-ordninger

Publisert: 11/12/2015

Tid: 2. november kl.12-15
Sted: Kirkens Hus, Rådhusgata 1-3, Møterom Bjørgvin, 1. etg.
 
Det serveres kaffe, te og frukt
 
Program for møtet:
Presentasjon av gruppens medlemmer og gjennomgang av mandat
 
Innledning om etter- og videreutdanningsordninger i staten (30 minutter)
Innledning om OU-ordninger i staten (30 minutter)
 
Innledning om etter- og videreutdanningsordninger i KA-området (30 minutter)
Innledning om OU-ordninger i KA-området (30 minutter)
 
Samtale
Møteplan 2016
 
Aktuelle dokumenter:
Notat om bakgrunn og mandat for arbeidsgruppen. Møtet gjelder Arbeidsgruppe 3, side 3
Arbeidsmiljøloven. Relevant for arbeidsgruppen: § 12-11. Utdanningspermisjon
 
Staten:
Hovedavtalen i staten. Relevant for arbeidsgruppen: § 22 Kompetanseutvikling, § 23 Sentral opplæringsvirksomhet
Tilpasningsavtale for prestene. Relevant for arbeidsgruppen: § 7 Om likestillingstiltak, Punkt B: Kompetanseutvikling
Hovedtariffavtalen i staten. Relevant for arbeidsgruppen: Kapittel 5.4: OU-midler, Kapittel 5.5 Medbestemmelse, samarbeid og kompetanseutvikling, Kapittel 5.7 Avsetning til kompetanse-, medbestemmelses- og omstillingsarbeid
Særavtale om opplærings- og utviklingsmidler.
Særavtale om permisjon og økonomiske vilkår ved etter- og videreutdanning, kurs mv.
 
KA-sektoren:
Hovedtariffavtalen for KAs tariffområde. Relevant for arbeidsgruppen: § 14 Utdanningspermisjon og Kapittel 3.3 Kompetanse – læring og utvikling
Vedlegg 6 til hovedtariffavtalen Avtale om OU-arbeid.
Vedlegg 7 til hovedtariffavtalen Om kompetanseutvikling.
 
Også andre dokumenter kan være relevante.  Meld gjerne fra om dere er kjent med slike.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone