Spørsmål og svar om tariff 2015

Publisert: 09/07/2015
Det er mange som har henvendt seg til KA med ulike spørsmål om iverksettingen av tariffoppgjøret 2015, og innføringen av det nye lønnssystemet. Vi har derfor satt opp en side med de vanligste spørsmålene, og svar til disse. Forhåpentligvis kan du her finne svar på det du eventuelt måtte lure på i denne forbindelse.

Innholdsoversikt:

1. Jeg har en arbeidstaker som ligger over minstelønn. Skal arbeidstakeren likevel ha fullt tillegg?
2. Arbeidstaker ligger i lønnsgruppe 3 med 5 års ansiennitet. Får han ikke da tillegg?
3. Hvordan avgjør jeg lønn for en som er nyansatt etter 01.05.2015?
4. Jeg har en ansatt i kapittel 4, men uten fastsatt minstelønn. Får denne noen regulering?
5. Skal arbeidstaker ha tilleggene både i den lille ”påslagstabellen” og fra den nye lønnssystemstabellen?
6. Jeg har en ansatt i lønnsgruppe 1 med mer enn 20 års ansiennitet. Får denne noen tillegg?
7. Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men skjønner ikke noe av dette. Hva gjør jeg?
8. Prest i stillingskode 5226 – er denne påvirket av endringene i bopliktreglene og kompensasjon for dette i staten?
9. Hva gjør jeg egentlig med tabellen over det nye lønnssystemet i rundskriv 09/2015 vedlegg 1?
10. Hva betyr prosentangivelsene i tabellen over nytt lønnssystem, rundskriv 09/2015 vedlegg 1?
11. Hva er forskjellen på gammelt og nytt lønnssystem?
12. Hvordan fungerer 20-årsgarantien i det nye lønnssystemet?
13. Kommunen eller et eksternt firma kjører lønn for oss. Er det greit at disse ringer direkte til KA for å spørre om eventuelle uklarheter?
14. Det står i rundskrivet at lønnsveksten fra 2014-2015 er på 3,2 %. Dette får jeg ikke til å stemme – de tilleggene som skal gis er jo ikke i nærheten av å utgjøre 3,2 %?


1. Jeg har en arbeidstaker som ligger over minstelønn. Skal arbeidstakeren likevel ha fullt tillegg?
Alle arbeidstakere i kapittel 4 som er innplassert i en lønnsgruppe skal ha det tillegget som ligger i tilleggstabellen, jf. rundskriv 09/2015 pkt. II 1.

2. Arbeidstaker ligger i lønnsgruppe 3 med 5 års ansiennitet. Får han ikke da tillegg?
Jo, han får tillegget for lønnsgruppe 3 med (minst) 4 års ansiennitet, kroner 9 400. Lønnstillegget gis til alle som har oppnådd en gitt ansiennitet. For eksempel gis lønnstillegg for 6 år til alle som har mellom 6 og 8 års ansiennitet pr. 30.04.2015.

3. Hvordan avgjør jeg lønn for en som er nyansatt etter 01.05.2015?
For ansatte med tiltredelse fra 01.05.2015 og utover skal det ikke gis tillegg etter tilleggstabellen i rundskriv 09/2015 pkt. II 1. Man skal da kun forholde seg til utregnet laveste årslønn i tabellen over nytt lønnssystem i rundskivets vedlegg 1. En mer oversiktlig tabell finnes her, vi anbefaler at man bruker den istedenfor tabellen i vedlegget. Det er anledning til å lønne utover laveste årslønn dersom arbeidsgiver ønsker det.

4. Jeg har en ansatt i kapittel 4, men uten fastsatt minstelønn. Får denne noen regulering?
Nei, det er dessverre ingen regulering for stillingene uten fastsatt minstelønn i årets oppgjør. Vi gjør samtidig oppmerksom på HTA kapittel 4 pkt. 4.5 nr. 7, som gir anledning til å knytte stillingskoder uten fastsatt minstelønn til en bestemt lønnsgruppe om ønskelig.

5. Skal arbeidstaker ha tilleggene både i den lille ”påslagstabellen” og fra den nye lønnssystemstabellen?
Nei. Ingen skal ha tilleggene fra den nye lønnssystemstabellen i forbindelse med tariffoppgjøret i år. Denne skal kun benyttes for de som endrer ansiennitetsgruppe etter 1. mai 2015.

6. Jeg har en ansatt i lønnsgruppe 1 med mer enn 20 års ansiennitet. Får denne noen tillegg?
Ja, denne får 500 kroner ettersom han har minst 16 års ansiennitet, jf. tabellen i rundskriv 09/2015 pkt. II 1. Ettersom han i tillegg har mer enn 20 års ansiennitet, har han også krav på en lønn på minst 377 400 kroner, jf. rundskrivet pkt. II 2. Det vil si at når han har fått tillegget på kroner 500, må du sjekke om han har minst 377 400 kroner. Har han ikke det, må han justeres opp dit.

7. Jeg har forsøkt så godt jeg kan, men skjønner ikke noe av dette. Hva gjør jeg?
Ring KA!

8. Prest i stillingskode 5226 – er denne påvirket av endringene i bopliktreglene og kompensasjon for dette i staten?
Nei, dette får ingen direkte virkning for de ansatte prestene på KA-området. Se også rundskriv 09/2015 pkt. IV.

9. Hva gjør jeg egentlig med tabellen over det nye lønnssystemet i rundskriv 09/2015 vedlegg 1?
I lønnsjusteringene som følge av tarifforhandlingene 2015 skal denne tabellen ikke brukes. Det er kun den lille tabellen med lønnspåslag som skal brukes. Det eneste tabellen med nytt lønnssystem brukes til i forbindelse med lønnsjusteringene i denne runde, er å kontrollere at arbeidstakerne, etter at du har justert opp med tilleggene fra den ”lille tabellen” i rundskrivet pkt. II 1., har minst det som er angitt som ”utregnet laveste årslønn” for sin aktuelle lønnsgruppe og ansiennitet. Imidlertid skal dette ”automatisk” være riktig såfremt arbeidstaker tidligere hadde minimum minstelønn, og han har fått riktig tillegg for 2015. Når arbeidstaker har fått påslaget regnes han for ferdig innfaset i det nye systemet, jf. også rundskrivet pkt. III b).

10. Hva betyr prosentangivelsene i tabellen over nytt lønnssystem, rundskriv 09/2015 vedlegg 1?
Prosentstørrelsene er noe de sentrale parter forhandler og beregner. De angir hvor stor andel av garantilønnen ved 0 års ansiennitet lønnen stiger når man når en ny ansiennitetsgruppe. Imidlertid behøver arbeidsgiver og arbeidstaker ikke å forholde seg til prosentangivelsen, kun kronetillegget, når noen går opp i ansiennitet. Vi anbefaler derfor at man lokalt istedenfor benytter denne tabellen, som er mer brukervennlig.

11. Hva er forskjellen på gammelt og nytt lønnssystem?
Det er mange likheter, og noen forskjeller. Fremdeles opererer vi med 5 lønnsgrupper, alle med ulike ansiennitetstrinn. Den største forskjellen nå er at istedenfor at det kun angis en minstelønn i hver ansiennitetsgruppe angis det isteden hvor mye man får i lønnstillegg når man rykker opp i ny gruppe. Det vil si at dersom en arbeidstaker allerede ligger over utregnet laveste årslønn (”minstelønn” i tidligere system) vil han i praksis få med seg videre det han ligger over for eksempel etter lokale forhandlinger. Et eksempel er at en arbeidstaker i lønnsgruppe 4 med 4 års ansiennitet har 410 000 i årslønn, mens ”minstelønn” i hans ansiennitetsgruppe fra 01.05.2015 er 397 200. Når han så går opp til 6 års ansiennitet, er ”minstelønn” her 401 500. I det gamle systemet ville han da ikke fått lønnsøkning, ettersom han allerede ligger over. I det nye systemet vil han med ansiennitetsendringen likevel får kroner 4 300, som er ansiennitetstillegget ved 6 år i gruppe 4. Hans nye lønn er da 414 300.

12. Hvordan fungerer 20-årsgarantien i det nye lønnssystemet?
20-årsgarantien er ikke en del av det nye lønnssystemet, men er en egen garanti ”på siden” som man kontrollerer opp mot når alle tillegg er gitt. Det vil si at disse arbeidstakerne først skal ha 500 kroner i tillegg, jf. tabellen i rundskriv 09/2015 pkt. II 1 (lønnsgruppe 1 16 år). Deretter kontrolleres at de har minst kroner 377 400 i årslønn, jf. rundskrivet pkt. II 2. Har de på eller over denne lønnen, gjøres ingenting. Ligger de under, justeres de til 377 400. 20-årsgarantien er altså fristilt fra det nye systemet, og er kun en siste garantilønn for de med lang ansiennitet som det eventuelt justeres opp til når alt annet er gitt. De som allerede ligger over 377 400 med 20 års ansiennitet, får uansett 500 kroner.

13. Kommunen eller et eksternt firma kjører lønn for oss. Er det greit at disse ringer direkte til KA for å spørre om eventuelle uklarheter?
Ja!

14. Det står i rundskrivet at lønnsveksten fra 2014-2015 er på 3,2 %. Dette får jeg ikke til å stemme – de tilleggene som skal gis er jo ikke i nærheten av å utgjøre 3,2 %?
Det er viktig å skjønne at dette tallet ikke angir påslaget i kroner og øre på lønnen. 3,2 % angir det som kalles for årslønnsvekst. Det vil si at det i snitt i hele KA-området vil være 3,2 % forskjell på lønnen en arbeidstaker fikk utbetalt totalt i 2014 og det han får utbetalt totalt i 2015. Alle arbeidstakerne får reelt en høyere lønnsøkning enn det som er oppgitt i tilleggstabellen.

For å ta et eksempel med lønnsgruppe 1 med 16 års ansiennitet, som får et tillegg på 500 kroner: Dersom man i begynnelsen av 2014 hadde 350 000 kroner i lønn, og så går opp til 370 000 pr. 1. juli, er snittlønnen for 2014 360 000 kroner. Dersom man så 1. juli 2015 går fra 370 000 til 370 500 kroner, er snittlønnen for 2015 370 250 kroner. Du har da i 2014 en total lønn på 360 000 kroner mens du i 2015 har en total lønn på 370 250 kroner – en økning på 10 250 kroner fra året før, selv om kun 500 kroner ble ”tildelt” i 2015.

(Vi gjør oppmerksom på at lønnstallene ikke er hentet fra tabellene, men avrundet for enkelthets skyld – det samme gjelder at det i eksempelet brukes 1. juli istedenfor 1. mai for lønnsjustering. Prinsippet er uansett det samme.)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone