Lederrekruttering

Publisert: 23/04/2015
KA bistår medlemmene med juridisk kvalitetssikring av utlysningstekst, vurdering av ønsket kompetanse- og egnethetsprofil og rådgivning rundt arbeidsavtale og lønn. Ved behov for ytterligere bistand anbefaler vi å ta kontakt med en ekstern aktør.

Ledere er ansatte med de samme grunnleggende rettigheter og plikter som andre medarbeidere. Samtidig skal ledere opptre på vegne av virksomheten som arbeidsgiver overfor øvrige ansatte, og de skal ivareta driften i samsvar med vedtatte mål og planer. Derfor må virksomheten ha en spesiell oppmerksomhet mot slike rekrutteringer, og legge stor vekt på kompetanse og egnethet.

For øverste leder gjelder dette i særlig grad. Det må være et godt tillitsforhold mellom styre/råd og daglig leder for at samspillet skal fungere godt.

Det er utfordrende for et råd/styre å gjennomføre rekruttering av øverste leder på egen hånd. Bildet av en ønsket lederprofil vil erfaringsmessig ofte bli preget av forgjengeren på godt og vondt, og medlemmene i rådet/styret kan i begrenset omfang kjenne til de daglige lederutfordringer som knytter seg til den aktuelle stilling.

Kontakt gjerne KAs arbeidsgiveravdeling på telefon 23 08 14 00 for:

  • Juridisk kvalitetssikring av utlysningstekst
  • Vurdering av ønsket kompetanse- og egnethetsprofil på ulike stillinger
  • Rådgivning rundt arbeidsavtale og lønn

For medlemmer som ønsker ytterligere sparring ved utarbeidelse av utlysingstekst og konkret bistand til gjennomføring av selve rekrutteringsprosessen (for eksempel kontakte potensielle søkere, lede intervjuer, gjennomføre testing/analyse og formulere forslag til innstilling), har KA inngått en samarbeidsavtale med Amrop Delphi. Dette konsulentselskapet har i mer enn 30 år har jobbet med topplederrekruttering, ledergruppevurderinger og styresammensetning.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone