Om tariffavtaler

Publisert: 23/04/2015
KA forvalter et landsdekkende sett av tariffavtaler som er bindende for KAs medlemmer. KA er part i disse avtalene på vegne av fellesråd/menighetsråd som er medlemmer og har overdratt partsansvaret, jf. kirkeordningen § 41 annet ledd. Avtalene reforhandles hvert annet/fjerde år, se nærmere i den enkelte avtale

Alle KAs tariffavtaler kan kjøpes via ka.no/nettbutikk. 

Avtalene er også publisert i nettversjoner, jf. høyre spalte og oversikten under.

 

Landsdekkende avtaleverk

KAs medlemmer er samtlige kirkelige fellesråd og noen menighetsråd, barnehager og organisasjoner. Etter KAs vedtekter for arbeidsgivervirksomheten § 5, overdrar medlemmene fullmakt til KA for å inngå og si opp sentrale tariffavtaler.

 

Det er inngått tre avtaletyper:

HOVEDAVTALEN

Regulerer bl.a. tvisteregler mellom partene, samarbeid og medbestemmelse. Det er utarbeidet en felles veiledning til Hovedavtalen. Gjeldende avtale løper til 31.12.2017.

 

HOVEDTARIFFAVTALEN

regulerer lønns- og arbeidsvilkår, så som bl.a. lønn/godtgjøringer, arbeidstid, avtalefestet ferie, lønn under sykdom/svangerskap mv., og pensjonsforhold.

Hovedtariffavtalen gjelder for alle medlemmer i KAs arbeidsgivervirksomhet. 

Gjeldende avtale løper til 30.04.2016.

 

SENTRALE SÆRAVTALER

Regulerer forhold som ikke allerede er regulert i de to andre avtalene.

Det er inngått 6 særavtaler som omhandler

reiseregulativet (m/veiledning)
arbeidstøy (m/veiledning)
ledere
kirkelige stillinger (m/veiledning)
barnehager mv
barnehager i Oslo

Gjeldende særavtaler løper til 31.12.2016.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone