Miljøfyrtårn

Publisert: 23/04/2015
Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning som anbefales for kirkelig fellesråd. Gjennom konkrete og målbare tiltak skal man rapportere og forbedre arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfall og utslipp, samt transport.

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper fellesrådet med å skape en miljøvennlig drift og gi kirken en tydelig og dokumentert miljøprofil.

Forholdet mellom HMS og Miljøfyrtårn

Hvis man oppfyller kravene til Miljøfyrtårn, har man samtidig oppfylt kravene i virksomhetens miljøarbeid (M'en i HMS). Miljøfyrtårn inneholder nemlig krav til både arbeidsmiljø og ytre miljø.

På den annen side, hvis  man har gode rutiner for HMS arbeid, er det relativt enkelt å tilrettelegge for arbeid med Miljøfyrtårn. Det gjøres  ved å sørge for å inkludere kravene til Miljøfyrtårn i allerede eksisterende HMS-arbeid.

Hvordan bli Miljøfyrtårn?

Sammen med en godkjent konsulent gjør fellesrådet en miljøanalyse og lager en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav.

Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: Internkontroll HMS, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og materialbruk, avfalls- og utslippshåndtering, transport og klimaregnskap.

Det enkelte fellesråd finner i samarbeid med en godkjent konsulent fram til løsninger og blir enige om tiltak. Det er viktig med et samspill mellom konsulenten og fellesrådets ansatte for å oppnå et godt resultat. Alle ansatte må derfor trekkes inn i Miljøfyrtårn-arbeidet!

Når fellesrådet har oppfylt bransjekravene, godkjennes det av offentlige sertifisører og tildeles et diplom og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig. Målgrupper er private og offentlige virksomheter, særlig små og mellomstore bedrifter.

Bedrifter og virksomheter som går gjennom en miljøanalyse og deretter oppfyller definerte bransjekrav, sertifiseres som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat.

Ordningen støttes og anbefales av Klima- og miljødepartementet. Stiftelsens partnere er konsulenter, sertifisører, kommuner, fylkeskommuner, stat og næringslivsorganisasjoner.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone