Lønns-og personalstatistikk

Publisert: 23/04/2015
KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a. for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Dataene samles inn ved at den enkelte virksomhet skriver endringer rett inn i databasen via en nettportal.

Lønns- og personalstatistikk mer enn bare tall

Opplysningene som medlemmene har rapportert inn hvert år siden 1997, er nyttig lesning, og gir informasjon om situasjonen hos medlemmene og de kirkelig ansatte pr. 1. desember. Det handler om aldersammensetning, antall i ulike stillingsgrupper, gjennomsnittlig lønn, årsverk, deltid, heltid, kjønn. Tallene i registeret brukes også som tallgrunnlag for bl.a. årets tariffrevisjon.

Del i sosiale medier:
Relaterte artikler

Powered by Cornerstone