Rentekompensasjon

Publisert: 21/04/2015
Staten dekker rentekostnadene ved reparasjon, restaurering, vedlikehold og utbedring av kirkebygg, også når prosjektet ikke er lånefinansiert.

For å stimulere til økt innsats på istandsetting av kirkene ble det i 2005 iverksatt en statlig rentekompensasjonsordning hvor kulturhistorisk verdifulle kirker skulle prioriteres (se rundskriv fra 2006 om ordningen her). Ordningen ble lukket i budsjettåret 2018, men gjenåpnet i 2019.

Prinsippet er at staten dekker rentekostnadene ved reparasjon, restaurering, vedlikehold og utbedring av kirkebygg.

  • Tiltaket må være på minst 100.000 kroner.
  • Det er ikke et krav at tiltakene som får støtte er lånefinansiert.
  • Prosjekter skal være igangsatt senest 18 måneder etter at søknaden er godkjent.
  • Det er kommunen eller kirkelig fellesråd kan søke om rentekompensasjon. Når kommunen søker, må søknaden bekreftes av kirkeeier. Husk at bispedømmerådet må godkjenne eventuelle låneopptak i kirkelig fellesråd.

Man kan søke om rentekompensasjon lik den summen som er investert til å sette i stand kirkebyggene, tilsvarende et lån med løpetid over 20 år hvorav fem år kan være avdragsfrie.

KAs erfaring er at ordningen har stimulert til istandsetting av kirkebygg, og vi oppfordrer alle som har aktuelle prosjekter til å søke om midler.

Ved utgangen av 2017 hadde 922 kirkebygg fordelt på 328 kommuner benyttet av ordningen. Av disse var 573 kirker omfattet av en vernebestemmelse. Alle disse prosjektene mottar midler fra statsbudsjettet hvert år fram til løpetiden går ut.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone