Arbeidsmiljø og HMS

Publisert: 18/04/2015
Arbeidsmiljø er summen av det som omgir arbeidsstedet. Det handler om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i vid forstand. Dette betyr alt fra internt psykososialt arbeid til vern av ytre miljø. De mest sentrale regler finnes i arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Kartlegging av arbeidsmiljøet i den enkelte virksomhet – forslag til opplegg

I 2012 ble det gjennomført en nasjonal arbeidsmiljøundersøkelse i Den norske kirke som omfattet alle arbeidstakere. I arbeidet etter denne kom det fram et behov for materiell til bruk ved kartlegginger i den enkelte virksomhet. Malen er i stor grad basert på spørsmål fra den nasjonale undersøkelsen, og er et hjelpemiddel for alle som vil gjennomføre lokale arbeidsmiljøundersøkelser. Man kan om ønskelig sammenligne resultatene lokalt med resultatene fra AFI-rapporten. Undersøkelsen består av 45 spørsmål der jobbkrav, psykososialt arbeidsmiljø, stressnivå, jobbengasjement, mobbing og trakassering tematiseres. KA har også utarbeidet en veiledning til gjennomføringen

Klikk her for mer informasjon.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone