Kirkereform

Publisert: 12/04/2015
KirkereformPå denne siden finner du informasjon om tre reformer som nå pågår i Den norske kirke: Endringer i forholdet til staten, endringer i kirkeordningen samt sammenslåing av kirkelige fellesråd som følge av kommunesammenslåinger.

Kulturdepartementets lovproposisjon om endringer i forholdet mellom stat og kirke

I februar 2016 la regjeringen frem lovproposisjon som foreslår endringer i kirkeloven for å gjøre Den norske kirke nasjonalt til et eget rettssubjekt og overføre arbeidsgiveransvaret for alle statlige ansatte til Den norske kirke. Du kan lese lovproposisjonen her og Kirke- utdannings- og forksningskomiteens innstilling her.


Kirkemøtets vedtak om "Veivalg for framtidig kirkeordning"

Kirkemøtet 2016 behandlet sak om "Veivalg for framtidig kirkeordning." Her kan du lese Kirkemøtets vedtak.


Kirkerådets oppsummering av høringen - "Veivalg for fremtidig kirkeordning"

Administrasjonen i Kirkerådet utarbeidet til det valgte Kirkerådets septembermøte (17-19.9.2015) et dokument som skal oppsummere høringssvarene i høringen om "Veivalg for fremtidig kirkeordning".

Les dokumentet her


Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Regjeringen har sendt på høring forslag til en kirkereform og endringer i kirkeloven med et tydeligere skille mellom stat og kirke. Her finner du høringsnotatet og tilhørende dokumenter.


Kirkemøtet har valgt KA!

Kirkemøtet ber om at det blir forhandlet fram en samarbeidsavtale med en arbeidsgiverorganisasjon, fortrinnsvis KA, og gir Kirkerådet fullmakt til å godkjenne denne. - Jeg er svært glad for den tillitserklæringen som Kirkemøtet har gitt KA gjennom dette vedtaket, sier styreleder i KA, Eigil Morvik.

Les saken her.


 

 

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone