KA-rundskriv 10/14 av 28.10.2014

Trekk av midler til OU-arbeid november 2014

Publisert: 29/10/2014
De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt fra både arbeidsgiver og arbeidstaker til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte. Som tidligere skal dette skje ved utlønning i november, jf. også rundskriv 07/13.

Avtale

Avtalen med mandatet for OU-styrets arbeid er tatt inn som vedlegg 6 i HTA.

Finansiering

OU-arbeidet finansieres med et trekk fra de lokale parter som tilsvarer 0,14 % av den registrerte grunnlønnsmassen hvert år i tariffperioden. Det konkrete beløpet beregnes og faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver ut fra de dataene som innrapporteres til lønns- og personalregisteret (LPR) pr 1. desember 2014.

Arbeidstakers andel

Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er i tariff-forhandlingene 2014 fastsatt til
kr 180 pr. årsverk pr. år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker på novemberlønnen 2014. Trekket er ikke skattefritt, dvs. det skal trekkes av netto lønn. Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd. varighet skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring av trekket

Trekket oppbevares av arbeidsgiver som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet i 2014. I løpet av første halvår 2015 sender KA en faktura som inneholder både arbeidstakernes (trekket fra novemberlønn) og arbeidsgivers andel av OU-midlene. Fakturaens pålydende (0,14 % av grunnlønnsmassen pr 1. desember) minus arbeidstakers andel blir arbeidsgivers andel. 


Frank Grimstad
adm. dir.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone