KA-rundskriv 03/14

Delegater til KLPs generalforsamling 2014

Publisert: 28/02/2014
Det skal holdes valg på delegater til generalforsamling i KLP. KA legger til rette for at de medlemmene som selv ikke kan møte på valgmøtet i Oslo 19. mars 2014, kan gi fullmakt til en fra KA som møter på deres vegne.

Ordinær generalforsamling i KLP avholdes i Oslo senere i 2014, og vi viser til den informasjonen som KLP har sendt ut direkte til sine medlemmer. Det skal velges delegater til generalforsamlingen fra bedriftskretsen (hvor alle fellesråd og menighetsråd er plassert), på et valgmøte i Oslo 19. mars 2014.

Alle bedriftsmedlemmer i KLP kan møte på det tillyste valgmøtet 19. mars for å stemme på de foreslåtte delegatene til generalforsamlingen. KA antar at mange av våre medlemmer som dette er aktuelt for vil ha vanskeligheter med å kunne prioritere dette møtet. I henholdt til KLPs vedtekter, kan medlemmene avgi fullmakt til andre for å avgi stemme.

De som ønsker å avgi slik fullmakt, kan fylle ut og undertegne vedlagte full-maktsskjema og returnere det til KA pr. post, telefaks eller som skannet vedlegg til en e-post.

Valgstyrets forslag til delegater og til nytt valgstyre er balansert i forhold til de ulike bedriftsmedlemmene, og det er foreslått representanter for KA-området både som utsending, varautsendinger og til nytt valgstyre. KA har ikke til intensjon å foreslå alternativer til det som valgstyret har lagt fram.

Skjemaet må være KA i hende senest mandag 17. mars 2014.

KA oppfordrer til å benytte denne muligheten til å få avgitt stemme i en organisasjon som har stor betydning for KAs medlemmer.

Frank Grimstad,
adm.dir.

Fullmakten ligger som vedlegg under Relaterte dokumenter oppe til høyre.

 
 
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone