Seminar og veileder om tilgjengelighet i kirkebygg

Publisert: 12/12/2012
Mandag 26. november arrangerte KA et seminar om tilgjengelighet i kirkebygg. Bakgrunnen til foredragsholderne og deltakerne var sammensatt og tilgjengelighetstematikken ble belyst fra ulikt hold. Seminaret viste at det er et samstemt ønske om å gripe tak i utfordringene universell utforming byr kirkebyggene og kirkeforvaltere på.

Oddbjørn Sørmoen, direktør for KAs Avdeling for kirkebygg og kulturminneforvaltning, startet med følgende utfordring: «Hvis kulturminnene er så viktige for meg, hvordan kan jeg da hindre andre i å få oppleve dem?» Flere fulgte opp dette synspunktet, blant annet rådgiver og spesialprest i Borg bispedømme Tor Ivar Torgauten som pekte på at et inkluderende felleskap ikke ville være mulig uten at kirkerom var tilgjengelig for alle.

Seminar og veileder om tilgjengelighet i kirkebyggVeileder fra KA

På seminaret ble det delt ut en foreløpig utgave av en veileder for arbeidet med tilgjengelighet til kirkebygg. Veilederen kan lastes ned fra KAs nettsted som pdf. KA ønsker tilbakemelding på veilederen, før man sluttfører arbeidet. Direktør Sørmoen understreker likevel at tilgjengelighetsarbeidet er i stadig utvikling. Nye løsninger kommer til. – Dette gjør at en slik veileder hele tiden vil være i utvikling, og må kunne oppdateres, sier Sørmoen.

  • Veilederen kan lastes ned som pdf ved å klikke på bildet til venstre her.
  • Noen av foredragene fra seminaret 26. november, kan lastes ned som pdf - jf. relaterte dokumenter til høyre her.
    OBS. Dokumentene er relativt "tunge" - fra 3-6 MB.
Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone