Ny aktuell bok fra KA: Kirkebygget – brukshus og kulturminne

Publisert: 14/05/2012
Den nye publikasjonen fra KA er skrevet spesielt for medlemmer av kirkelig fellesråd, men vil også være av interesse for medlemmer av menighetsråd, kirkeverger og andre som arbeider med kirkelig bygg- og eiendomsforvaltning. Sommergave til rådsmedlemmene?

Ny aktuell bok fra KA: Kirkebygget – brukshus og kulturminne"Kirkebygget – brukshus og kulturminne" er skrevet av KAs spesialrådgiver på området, Max Ingar Mørk, og starter med en kort gjennomgang av kirkebyggingens historie i Norge de siste tusen år. Videre gis en oversikt over de lover og regler som regulerer kirkebyggforvaltningen i dag og tar i siste del for seg ulike tema knyttet til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av våre kirkebygg. Heftet gir viktige innspill til arbeidet med å fremme en bærekraftig, målbevisst og framtidsrettet kirkebyggforvaltning i våre menigheter.

Heftet egner seg godt som ressursbok i forbindelse med strategimøter o.l. i fellesrådet og i menighetene. I slike sammenhenger bidrar KA gjerne med kursholder, foredrag etc.  

Sommergaven til rådsmedlemmene? 

I uke 19/2012 sendes ett gratis eksemplar av heftet til hvert fellesråd. Heftet er priset så lavt, at vi håper mange ser seg råd til å kjøpe denne "matnyttige" og innholdsrike innføringen i kirkebygget som brukshus og kulturminne, til alle i rådet.  

 

Prisen er kr. 100,- pr. hefte.
Porto kommer i tillegg.

Bestill hefter i KAs nettbutikk

eller bestill via epost til ellen.worren@ka.no

 

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone