Sikkerhet og åpne kirker

Publisert: 24/04/2012
Sikkerhet og åpne kirkerÅpne kirkebygg kan kombineres med en god sikkerhet hvis man tar noen forhåndsregler sier Ingrid Staurheim som jobber med kirkebygg og sikkerhet i KA:


• Ha alltid folk til stede i kirkerommet, som verter og vakter. Ved å legge vekt på at de skal være verter, møter publikum noen som kan gi informasjon om kirken og dens historie. Vertene fungerer også som tilsyn. Lag en kort instruks for kirkevertene, og gi opplæring.

• Tenk gjennom hvor løse gjenstander er plassert, og hva som ikke bør stå fremme. Sølvgjenstander er attraktivt å stjele, da det er lett omsettelig. Velg derfor heller å ha billige kopier fremme, og oppbevar gammelt sølvtøy i en egnet safe sammen med andre verdifulle gjenstander som ikke bør stå fremme.

• Hvis dere har sårbart, større inventar/interiør, er det mulig å sette opp sperrebånd, slik at publikum ikke uforvarende kommer borti.

• Informer med skilt at det er forbudt med røyking eller annen åpen ild i en god omkrets rundt kirken. Det er heller ikke noe i veien for å opplyse om at bygget er gammelt, og at publikum oppfordres til å vise aktsomhet.

• Hvis ansatte/frivillige ikke alltid er til stede i kirkerommet, bør lysglobe fjernes. På samme måte bør lystenning kun skje under oppsyn, og i samsvar med instruks for kirkevertene.

 

Illustrasjon: Interiør fra Risør kirke,
en kirke som holder åpent om sommeren,
bl.a. for Risør kammermusikkfestival.
Foto: Kirkebyggdatabasen

 

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone