KA-rundskriv 02/12 av 05.03.2012

Delegater til KLPs generalforsamling 2012

Publisert: 05/03/2012
Det skal holdes valg på delegater til generalforsamling i KLP. KA legger til rette for at de medlemmene som selv ikke kan møte på valgmøtet i Oslo 21. mars 2012, kan gi fullmakt til en som møter på deres vegne.

Ordinær generalforsamling i KLP avholdes i Oslo i mai 2012, og vi viser til den informasjonen som KLP har sendt ut direkte til sine medlemmer. Det skal velges delegater til generalforsamlingen fra bedriftskretsen på et valgmøte i Oslo 21. mars 2012.

Alle bedriftsmedlemmer i KLP kan møte på det tillyste valgmøtet 21. mars for å stemme på de foreslåtte delegatene til generalforsamlingen. KA antar at mange av våre medlemmer dette er aktuelt for vil ha vanskeligheter med å kunne prioritere dette møtet. I henholdt til KLPs vedtekter, kan medlemmene avgi fullmakt til andre for å avgi stemme.

De som ønsker å avgi slik fullmakt, kan fylle ut og undertegne vedlagte full-maktsskjema og returnere det til KA pr post, telefaks eller som skannet vedlegg til en epost.

Valgstyrets forslag til delegater og til nytt valgstyre er balansert i forhold til de ulike bedriftsmedlemmene, og det er foreslått representanter for KA-området både som utsending, varautsendinger og til nytt valgstyre. KA har ikke til intensjon å foreslå alternativer til det som valgstyret har lagt fram.

Skjemaet må være KA i hende seinest mandag 19. mars 2012.

KA oppfordrer til å benytte denne muligheten til å få avgitt stemme i en organisasjon som har stor betydning for KAs medlemmer.

Frank Grimstad
adm.dir.

Vedlegg: Fullmaktsskjema (skrives ut, signeres og fakses til KA senest 19. mars 2012.)

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone