KA-rundskriv 04/11 av 21.10.2011

Trekk av midler til OU-arbeid november 2011

Publisert: 21/10/2011
De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Avtalen er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt fra både arbeidsgiver og arbeidstaker til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november 2011.

Avtale

Avtalen med mandatet for OU-styrets arbeid er tatt inn som vedlegg 6 i HTA.

Finansiering

OU-arbeidet finansieres med et trekk fra de lokale parter som tilsvarer 0,14 % av den registrerte grunnlønnsmassen hvert år i tariffperioden. Det konkrete beløpet beregnes og faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver ut fra de dataene som innrapporteres til lønns- og personal-registeret (LPR) pr 1. desember i 2011.

Arbeidstakers andel

Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til kr 160 pr årsverk pr år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker på novemberlønn 2011. Trekket er ikke skattefritt, dvs. det skal trekkes av netto lønn.

Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring av trekket

Trekket oppbevares av arbeidsgiver som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet pr 31.12.2011. I løpet av 1. kvartal 2012 sender KA en faktura som inneholder både arbeidstakernes (trekket fra novemberlønn) og arbeidsgivers andel av OU-midlene. Fakturaens pålydende (0,14 % av grunnlønnsmassen pr 1. desember) minus arbeidstakers andel blir arbeidsgivers andel.

Frank Grimstad,

adm.dir. 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone