KA-rundskriv 25/10 av 04.11.2010

Kontingent 2011

Publisert: 04/11/2010

Etter KAs vedtekter § 5-2 skal Landsrådet vedta rammer for KAs medlemskontingent.
Dette ble sist gjort på KAs Landsråd 29. april 2010 med følgende vedtak:

1. KA skal ha kontingentsatser som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende organisasjoner.
2. KA skal videreføre prinsippet om at kontingenten fastsettes i forhold til arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3. KA sine samlede kontingentinntekter skal ikke reduseres.
4. KA kan videreutvikle andre type medlemskap (som assosiert medlemskap, nettverksmedlemskap, interessefelleskap etc.) og prissette disse i forhold til tjenester som leveres.

På bakgrunn av dette landsrådsvedtaket og med hjemmel i KAs vedtekter § 6-1, fastsatte KAs styre i sak 32/10 medlemskontingenten for 2011 med konkrete satser for de ulike medlemstypene:

1. Kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn

9,0 promille av de første 5 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
6,0 promille av de neste 10 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3,0 promille av de neste 60 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
1,0 promille over 75 mill. kr. av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
Minimumskontingent kr. 7 500

2. Menighetsråd med arbeidsgiveransvar uten barnehage

5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
Minimumskontingent kr. 3 000.

3. Menighetsråd med barnehage(r) og selvstendige barnehager

5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
Makspris kr. 20 000.
Minimumskontingent kr. 3 000.

4. Organisasjonsmedlemmer

5,0 promille av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
Makspris kr. 25 000.
Minimumskontingent kr. 3 000.

5. Menighetsråd og andre medlemmer uten arbeidsgiveransvar

Kr. 3 000.


Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone