KA-rundskriv 08/10 av 23.02.2010

Delegater til KLPs generalforsamling 2010

Publisert: 15/07/2010
Det skal holdes valg på delegater til generalforsamling i KLP. KA legger til rette for at de medlemmene som selv ikke kan møte på valgmøtet 18. mars 2010, kan gi fullmakt til en som møter på deres vegne.

Ordinær generalforsamling i KLP avholdes i Oslo i mai 2010 og vi viser til den informasjonen som KLP sender ut direkte til sine medlemmer.

Det skal velges delegater til generalforsamlingen på et valgmøte 18. mars 2010 i Oslo.

Alle bedriftsmedlemmer i KLP kan møte på det tillyste valgmøtet 18. mars 2010 for å stemme på de foreslåtte delegatene til generalforsamlingen. KA antar at mange av våre medlemmer vil ha vanskeligheter med å kunne prioritere dette møtet. I henhold til KLPs vedtekter, kan medlemmene avgi fullmakt til andre for å avgi stemme.
De som ønsker å avgi slik fullmakt, må fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema og returnere det til KA, pr post, telefaks eller som skannet vedlegg til en e-post.

Skjemaet må være KA i hende senest tirsdag 16. mars 2010.

Valgstyrets forslag til delegatliste fulgte forsendelsen fra KLP.

KA oppfordrer til å benytte denne muligheten til å få avgitt stemme i en organisasjon som har stor betydning for KAs medlemmer.

Frank Grimstad
adm.dir.

 

 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone