KA-rundskriv nr 05/10 av 03.02.2010

Hovedavtalen pr. 01.01.2010 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Publisert: 15/07/2010
Vi viser til rundskriv nr. 01/2010 med vedlegg. KAs medlemmer har ved uravstemming vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.

Uravstemmingen

Ved fristens utløp 29. januar klokken 12:00 hadde 119 av KAs medlemmer avgitt stemme. Alle disse stemte ja, og således var 100 % av de avgitte stemmene ja-stemmer. 

Oppgjøret er dermed godkjent av KAs medlemmer, jf. vedtekter for KAs arbeidsgivervirksomhet § 4. I tillegg har alle arbeidstakerorganisasjonene meddelt at de har godtatt forslaget. Forhandlingsresultatet kan derfor iverksettes med virkning fra 01.01.2010.

Endringer i ny avtale

Endringene som er avtalt i den nye Hovedavtalen ble beskrevet i sin helhet i rundskriv nr. 01/2010, og vi henviser derfor dit for nærmere informasjon om endringene.

Ny Hovedavtale og veiledning

Ny Hovedtavtale vil bli trykket så snart som mulig. Som beskrevet i rundskrivet om uravstemmingen, vil veiledningen denne gang bli trykket i samme hefte som selve avtalen. Redaksjonsgruppen for veiledningen har jobbet med oppdateringer, og nærmer seg ferdigstillelse av dette arbeidet.

Alle KAs medlemmer tilsluttet arbeidsgivervirksomheten får tilsendt ett eksemplar av den trykte avtalen med veiledning. Ønskes flere eksemplarer, må dette bestilles særskilt. Avtaleteksten er foreløpig bare publisert som pdf - jf. relaterte dokumenter til høyre her.

Frank Grimstad
adm.dir.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone