Rundskriv nr 19/09 av 29. oktober 2009

Kontingent for 2010

Publisert: 29/10/2009
Det er fattet følgende vedtak om kontingent for 2010:

 

Landsrådet vedtok 24. april 2009 følgende rammevedtak for kontingenten:

1. KA skal ha kontingentsatser som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende organisasjoner.
2. KA skal videreføre prinsippet om at kontingenten fastsettes i forhold til arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.
3. KA sine samlede kontingentinntekter skal ikke reduseres.
4. KA kan videreutvikle ulike typer tilknytninger til kirkelige virksomheter med tanke på fremtidig medlemskap, og prissette disse i forhold til tjenester som leveres.”

Styret i KA har på bakgrunn av dette fattet følgende vedtak for kontingent 2010:

For kirkelige fellesråd og for menighetsråd i kommuner med ett sogn:
Utregningen skjer på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget

9,0 promille av de første 5 mill. kr.
6,0 promille av de neste 10 mill. kr.
3,0 promille av de neste 60 mill. kr.
1,0 promille over 75 mill. kr.
Minimumskontingent kr. 7.500

For andre medlemmer:
Utregningen skjer på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget

5,0 promille av de første 5 mill. kr.
3,0 promille av de neste 5 mill. kr.
1,5 promille over 10 mill. kr.
Minimumskontingent kr. 3.000
Bispedømmeråd betaler minimumskontingent

Dette er en videreføring av fjorårets satser.

Om innhenting av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget
Da vi tidligere har fått spørsmål om beregningsgrunnlaget gjør vi oppmerksom på følgende: For kirkelige fellesråd og menighetsråd i kommuner med ett sogn vil arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget (AGA) hentes fra SSB. Grunnlaget for kontingenten i 2010 vil derfor beregnes ut fra AGA i 2008. Har man færre ansatte i 2010 enn 2008 vil kontingenten kunne oppleves noe ”høy” – og motsatt hvis man har flere ansatte i 2010 enn i 2008. Dette utjevner seg over en to-års periode slik at ingen blir fakturert for mye eller for lite.
 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter

Powered by Cornerstone