Rundskriv nr 18/09 av 26. oktober 2009

Trekk av midler til OU-arbeid november 2009

Publisert: 26/10/2009
De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Avtalen er tatt inn som vedlegg 6 i Hovedtariffavtalen. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt fra både arbeidsgiver og arbeidstaker til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november 2009.

Protokoll
Avtalen med mandatet for OU-styrets arbeid er tatt inn som vedlegg 6 i HTA. Ved tariffrevisjonen pr 01.05.2008 ble partene enige om å justere trekkbeløpet, se uravstemmingsdokumentet som fulgte rundskriv nr 13/2008, pkt 2 b).

Finansiering
OU-arbeidet finansieres med et trekk fra de lokale parter som tilsvarer 0,14 % av den registrerte grunnlønnsmassen hvert år i tariffperioden. Det konkrete beløpet beregnes og faktureres fra KA til den enkelte arbeidsgiver ut fra de dataene som innrapporteres til lønns- og personal­registeret (LPR) pr 1. desember hhv. i 2008 og 2009.

Arbeidstakers andel
Den delen av finansieringen som den enkelte arbeidstaker skal dekke, er fastsatt til kr 160 pr årsverk pr år. Arbeidsgiver foretar et engangstrekk i lønn fra hver arbeidstaker i hvert av disse to årene på novemberlønn. Trekket er ikke skattefritt, dvs. det skal trekkes av netto lønn.

Alle fastlønte og timelønte inkludert vikariater og engasjementer av mer enn 6 mnd varighet skal trekkes. Det skal beregnes forholdsvis for deltidsstillinger.

Oppbevaring av trekket
Trekket oppbevares av arbeidsgiver som kortsiktig gjeld i balanseregnskapet i 2009. I løpet av 1. kvartal 2010 sender KA en faktura som inneholder både arbeidstakernes (trekket fra novemberlønn) og arbeidsgivers andel av OU-midlene. Fakturaens pålydende (0,14 % av grunn­lønnsmassen pr 1. desember) – arbeids­takers andel = arbeidsgivers andel.

Frank Grimstad
adm. dir
 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone