Rundskriv nr 17/09 av 4. september 2009

Utlysning: 3 måneders forskningsstipend for kateket

Publisert: 04/09/2009
Det utlyses ett forskningsstipend for kvalifisert kateket som skal arbeide med forskning/faglig fordypning innen faget kateketikk/kirkelig undervisning.

Søknadsfrist: 1. desember 2009
_______________________________________

Stipendets omfang
- Studiestipendet er på kr. 15.000 til utgiftsdekning (veiledning, reise osv).
- I tillegg omfatter stipendet utgiftsdekking for lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift for inntil 3 mnd. Beløpet utbetales arbeidsgiver etter regning.
- Stipendet forutsetter 2-3 måneders permisjon.

Krav til søkeren/søknaden:
- Søkeren må være kvalifisert kateket, ha fast stilling og være ansatt i fellesråd/menighetsråd. Minimum 3 års erfaring fra kateketstilling regnes som en fordel.
- Stipendet tildeles en søker som skal arbeide med selvstendig faglig fordypning/forskning i inntil 3 mnd. Vi anbefaler at arbeidet søkes tilknyttet universitet/høgkole og en faglig veileder.
- Arbeidet skal presenteres i en fagartikkel i relevant faglig tidsskrift.
- Det skal være et faglig/teoretisk arbeid som er praksisnært.
- Arbeidet skal ha en vinkling som er relevant for utviklingen av katekettjenesten/den kirkelige undervisning nasjonalt/regionalt.
- Vi er særlig interessert i søknader som gjelder bearbeiding av erfaringsmateriale
fra kvalitetsverktøyet ”Stadig bedre” – kvalitet i kirkelig undervisning (www.ka.no/stadigbedre), men søknader knyttet til andre fagområder er også interessante.
- Anbefaling fra arbeidsgiver skal vedlegges og vil tillegges vekt.
- Stipendperioden må være avsluttet innen utgangen av 2010. Det forutsettes at nødvendig etterarbeid, arbeid med publisering av arbeidet i tidsskrift o.l, fullføres uavhengig av stipendmidler.

Søknadsprosedyre:
- Vi anbefaler at søker tar kontakt med Linn Maria Kierulf i KA (tlf 23 08 14 31, linn.maria.kierulf@ka.no) eller Harald Skarsaune i Kateketforeningen (23 08 16 20, kf@kateket.no) i forbindelse med søknadsprosessen.
- Søknaden skrives på eget søknadsskjema (se vedlegg), med de nødvendige vedlegg.
- Søknaden skal sendes som vedlegg til e-post.
- Søknaden sendes til KA med kopi til Kateketforeningen. NB! Bruk adressen ka@ka.no med kopi til kf@kateket.no.
- Søknadsfristen er 1. desember 2009

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone