KA-rundskriv nr 10/09 av 27. mai 2009

Forståelsen av HTA kapittel 1, § 4, pkt 4.6 om arbeid på helgeaftener o.l.

Publisert: 27/05/2009
KA får en del spørsmål om hvilke arbeidstakere som omfattes av denne bestemmelsen. En dom i arbeidsretten, og et forlik i en annen sak for arbeidsretten på kommunalt område har betydning for hvordan dette punktet skal forstås.

Bakgrunn
Hovedtariffavtalens kapittel 1, § 4, pkt 4.6 lyder slik:

Helgeaftener o.l.
Arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid slutter arbeidet, uten trekk i lønn, kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og nyttårsaften. Ovennevnte arbeidstakere med tjeneste på lørdag gis fri påskeaften uten trekk i lønn.
 
Betalingsbestemmelse
Beordret tjeneste på nevnte dager/aftener godtgjøres i henhold til pkt. 6.5.1. Dette punktet gjelder også for deltidstilsatte.

Bestemmelsen er identisk med den som gjelder for KS-området.
 
Tvistene i KS-området
I KS-området har det vært tvist om hvilke arbeidstakere som omfattes av begrepet «ordinær dagarbeidstid». Arbeidsretten har i sin dom i sak nr 29/2006 konkludert slik:
 
Uttrykket «arbeidstakere med ordinær dagarbeidstid» i HTA 2006-2008 kap. 1 § 4 punkt 4.6 «Helgeaftener o.l.» er slik å forstå at det omfatter alle arbeidstakere som har sin ordinære arbeidstid forlagt til tiden mellom kl 06.00 og kl 17.00.

I forbindelse med sak nr 16/2008 for Arbeidsretten om samme bestemmelse, er det inngått en avtale mellom KS og Fagforbundet vedrørende forståelsen av pkt 4.6 som grunnlag for et forlik. Denne avtalen lyder slik

De arbeidstakere som etter sin arbeidsplan og/eller turnusplan har arbeidsplikt på helge-/høytids-/søndager og hvor det fremgår av arbeidsplanen at vedkommende har arbeidsplikt etter kl 12 onsdag før skjærtorsdag, pinse-, jul- og/eller nyttårs­aften omfattes ikke av HTA fellesbestem­melsene punkt 4.6.

Arbeidstakere som omfattes av punkt 4.6 og som må arbeide på de nevnte tidspunktene har rett til godtgjøring etter punkt 6.5.1 som ordinær overtid, dvs timelønn i tillegg til overtidstillegget.
 
Forståelsen i KA-området
Avgjørelsene og den omforente forståel­sen i KS-området får ikke automatisk overslag til KAs Hovedtariffavtale. Ut fra den historien KAs tariffavtaler har, legger KA likevel til grunn at avgjørelser om fortolkninger i KS-området har betydning for hvordan den også må forstås i KA­-området. I dette tilfellet mener KA at de er klargjørende for hvordan bestemmelsen skal håndteres:

Arbeidstakere som har ordinært arbeid på kveld (etter kl 17) og på søn- og helgedager – først og fremst de som arbeider med gudstjenester og andre arrangementer – omfattes ikke av bestemmelsen. Disse arbeidstakerne kan altså settes til ordinært arbeid på de aktuelle dagene nevnt i pkt 4.6 etter kl 12 (og på hele påskeaften) uten at det utløser rett til overtidsgodtgjøring. Ev. arbeid etter kl 12 (og på hele påskeaften) utløser likevel tillegg etter HTA kapittel 1, § 5, pkt 5.3. Aktuelle situasjoner på kirkelig område er f.eks arbeid med begravelser på onsdag før skjærtorsdag, og gudstjenester julaften.

Arbeidstakere som har arbeidstiden forlagt på vanlige hverdager i tiden mellom kl 06.00 og 17.00, og som i sin stilling ikke har ordinært arbeid på kveld, søn- eller helgedager blir omfattet av bestemmelsen. Disse kan altså avslutte arbeidet kl 12 uten trekk i lønn eller måtte arbeide den inn i en fleksitidsordning. Pålagt arbeid etter kl 12 gir rett til overtidsbetaling etter HTA kapittel 1, § 6. pkt 6.5.1. Godt­gjøringer etter § 5 faller da bort, jf. pkt 5.1.1.

Frank Grimstad
adm.dir

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone