Organer i KA

Publisert: 05/03/2009

Landsrådet

KAs øverste ansvarlige organ er Landsrådet (tilsvarende generalforsamling), som møtes annet hvert år. Medlemmene velges for fire år. Les mer om KAs landsråd.

Styret

Mellom landsrådene ledes KA av et styre på totalt sju representanter, som velges av landsrådet for to år av gangen. Les mer om styret i KA.

Nettverk

I tillegg de styrende organene er Norges kirkevergelag (NKVL) og Nettverk for Kirkelige Fellesråd (NKFR) tilknyttet KA.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone