Rundskriv nr 23/08 av 6. november 2008

Landsrådet i KA har fattet følgende vedtak om kontingent for 2009:

Publisert: 06/11/2008

1. KA skal ha kontingentsatser som er konkurransedyktige i forhold til konkurrerende organisasjoner.

2. KA skal videreføre prinsippet om at kontingenten fastsettes i forhold til arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget.

3. KA sine samlede kontingentinntekter skal ikke reduseres.

4. KA skal videreutvikle ulike typer tilknytninger til kirkelige virksomheter med tanke på fremtidig medlemskap, og prissette disse i forhold til tjenester som leveres.

Med bakgrunn i dette vedtaket, har styret fastsatt kontingentsatser for 2009 slik:

For kirkelige fellesråd og for menighetsråd i kommuner med ett sogn:
Utregningen skjer på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget
9,0 promille av de første 5 mill. kr.
6,0 promille av de neste 10 mill. kr.
3,0 promille av de neste 60 mill. kr.
1,0 promille over 75 mill. kr.
Minimumskontingent kr. 7.500

For andre medlemmer:
Utregningen skjer på grunnlag av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget
5,0 promille av de første 5 mill. kr.
3,0 promille av de neste 5 mill. kr.
1,5 promille over 10 mill. kr.
Minimumskontingent kr. 3.000
Bispedømmeråd betaler minimumskontingent
Assosiert medlemskap kr. 750

Sikringsbestemmelse: Ingen medlemmer skal få økt kontingenten mer enn 20 % av gjennomsnittet de tre siste år.

Frank Grimstad (s)
adm. dir
 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone