Rundskriv nr 20/08 av 22. september 2008

Utlysning: 3 måneders forskningsstipend for kateket

Publisert: 22/09/2008
Det utlyses ett forskningsstipend for kvalifisert kateket som skal arbeide med forskning/faglig fordypning innen faget kateketikk/kirkelig undervisning.
Søknadsfrist: 1. desember 2008
 

Stipendets omfang
-          Studiestipendet er på kr. 15.000 til utgiftsdekning (veiledning, reise osv).
-          I tillegg omfatter stipendet utgiftsdekking for lønn, pensjon og arbeidsgiveravgift for inntil 3 mnd. Beløpet utbetales arbeidsgiver etter regning.
-          Stipendet forutsetter 2-3 måneders permisjon.
 
Krav til søkeren/søknaden:
-          Søkeren må være kvalifisert kateket, ha fast stilling og være ansatt i fellesråd/menighetsråd. Minimum 3 års erfaring fra kateketstilling regnes som en fordel. 
-          Stipendet tildeles en søker som skal arbeide med selvstendig faglig fordypning/forskning i inntil 3 mnd. Vi anbefaler at arbeidet søkes tilknyttet universitet/høgkole og en faglig veileder.
-          Arbeidet skal presenteres i en fagartikkel i relevant faglig tidsskrift.
-          Det skal være et faglig/teoretisk arbeid som er praksisnært.
-          Arbeidet skal ha en vinkling som er relevant for utviklingen av katekettjenesten/den kirkelige undervisning nasjonalt/regionalt.
-          Vi er særlig interessert i søknader som gjelder bearbeiding av erfaringsmateriale
fra kvalitetsverktøyet ”Stadig bedre” – kvalitet i kirkelig undervisning (www.ka.no/stadigbedre), men søknader knyttet til andre fagområder er også interessante.  
-          Anbefaling fra arbeidsgiver skal vedlegges og vil tillegges vekt. 
-          Stipendperioden må være avsluttet innen utgangen av 2009. Det forutsettes at nødvendig etterarbeid, arbeid med publisering av arbeidet i tidsskrift o.l, fullføres uavhengig av stipendmidler. 
 
Søknadsprosedyre:
-          Vi anbefaler at søker tar kontakt med Helene Horsfjord i KA (tlf 23 08 14 31, helene.horsfjord@ka.no) eller Harald Skarsaune i Kateketforeningen (23 08 16 20, kf@kateket.no) i forbindelse med søknadsprosessen.
-          Søknaden skrives på eget søknadsskjema (se vedlegg), med de nødvendige vedlegg.
-          Søknaden skal sendes som vedlegg til e-post.
-          Søknaden sendes til KA med kopi til Kateketforeningen. NB! Bruk adressen ka@ka.no med kopi til kf@kateket.no.
-          Søknadsfristen er 1. desember 2008
          
 
Frank Grimstad
adm. dir


Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone