Rundskriv nr 17/08 av 8. september 2008

Nye arbeidstakerparter

Publisert: 09/09/2008
To nye arbeidstakerorganisasjoner er innvilget partsforhold i KAs tariffavtaler, i tillegg til de 18 som framgår av forordet til Hovedtariffavtalen.
 
Disse organisasjonen er:

Norsk Lektorlag
Keysers gate 5
0165 Oslo
Tlf.: 23 32 79 94

Samfunnsøkonomene
Skippergata 33
Postboks 8872 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf.: 22 31 79 90

Begge organisasjonene er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne.
 
  
Frank Grimstad
adm. dir
 
 
Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone