Rundskriv nr 12/08 av 20. mai 2008

Endringer i reiseregulativet fra 1. mai 2008

Publisert: 20/05/2008
I Særavtale om reiseregulativet vises det i pkt 2 til «Særavtale for reiser innenlands for statens regning». Partene i staten er enige om en del endringer med virkning fra 1. mai 2008. I dette rundskrivet gjengis de viktigste endringene som får betydning for KAs medlemmer.

For fullstendig tekst henvises til nettstedet www.regjeringen.no, under Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Nedenfor gjengis endringene av de viktigste satsene for skyss- og kostgodtgjøring. Referansene er gitt til statens regulativ, slik det også er trykket i KAs hefte med sentrale særavtaler, del 2.

§ 6 Bruk av egen bil
pkt 2 a), inntil 9000 km: endret fra kr 3,00 til kr 3,50 pr km
pkt 2 b), over 9000 km: endret fra kr 2,40 til kr 2,90 pr km
pkt 3, for kjøring på skogs- og anleggsveier: tillegget endret fra kr 0,70 til kr 0,80 pr km
pkt 4, kjøring med tilhenger: tillegget endret fra kr 0,50 til kr 0,60 pr km
pkt 5, passasjertillegg: endret fra kr 0,50 til kr 0,75 pr km

§ 7 Bruk av andre egne fremkomstmidler
pkt 2 a), motorsykkel over 125 cm2: endret fra kr 2,45 til kr 2,80 pr km
pkt 2 b), moped og motorsykkel til og med 125 cm2: endret fra kr 1,35 til kr 1,55 pr km
pkt 2 c), snøscooter: endret fra kr 6,10 til kr 6,60 pr km
pkt 2 d), båt fra og med 50 hk: endret fra kr 6,00 til kr 6,50 pr km
pkt 2 e), båt inntil 50 hk: endret fra kr 3,10 til kr 3,50 pr km
[nytt] pkt 2 f), el-bil: kr 4,00 pr km (gjelder batteridrevet, ikke hybridbil)
pkt 2 g) [tidl. f], andre fremkomstmidler: endret fra kr 1,00 til kr 1,50 pr km.

§ 9 Kostgodtgjørelse
Dagsreiser
pkt 2.1 b), reiser 5 til 9 timer: endret fra kr 140 til kr 160
pkt 2.1 c), reiser 9 til 12 timer: endret fra kr 200 til kr 250
pkt 2.1 d), reiser over 12 timer: endret fra kr 320 til kr 380

Reiser med overnatting
pkt 2.2 a) fjernet
[tidl.] pkt 2.2 b), reiser fra 12 timer: endret fra kr 460 til kr 530

I kommentar til pkt 2.2
Dersom ett eller flere måltider er dekket etter regning/program/innbydelse eller er påspandert, skal det foretas trekk i kostgodtgjørelsen. Trekk i kostgodtgjørelsen beregnes som følger:
Frokost 10 %
Lunsj 40 %
Middag 50 %

Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes. Det foretas heller ikke trekk for måltider på fly eller andre lignende enklere måltider. Når alle måltider er dekket, utbetales en særskilt godtgjørelse på kr 50,- for hver 24. time. Godtgjørelsen – som administrativt er fastsatt av FAD – er ment å dekke mindre ulegitimerte utgifter som arbeidstakeren har gjennom døgnet.

Frank Grimstad
adm. dir
 

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone