KA-rundskriv nr. 08/08 av 29. februar 2008

Delegater til KLPs generalforsamling

Publisert: 29/02/2008
Det skal holdes valg på delegater til generalforsamling i KLP. KA legger til rette for at de medlemmene som selv ikke kan møte på valgmøtet 27. mars 2008, kan gi fullmakt til en som møter på deres vegne.

Ordinær generalforsamling i KLP avholdes i Oslo 21. april 2008 og vi viser til den informasjonen som KLP har sendt ut direkte til sine medlemmer. Det skal velges delegater til generalforsamlingen på et valgmøte 27. mars 2008 i Oslo.

Alle bedriftsmedlemmer i KLP kan møte på det tillyste valgmøtet 27. mars for å stemme på de foreslåtte delegatene til generalforsamlingen. KA antar at mange av våre medlemmer vil ha vanskeligheter med å kunne prioritere dette møtet. I henhold til KLPs vedtekter, kan medlemmene avgi fullmakt til andre for å avgi stemme. De som ønsker å avgi fullmakt til å stemme, må fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema og returnere det til KA, pr post, telefaks eller som skannet vedlegg til en e-post.

Skjemaet må være KA i hende senest tirsdag 25. mars 2008.

Valgstyrets forslag til delegatliste fulgte forsendelsen fra KLP.

KA oppfordrer til å benytte denne muligheten til å få avgitt stemme i en organisasjon som har stor betydning for KAs medlemmer.

Frank Grimstad
adm. dir

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone