Notat fra "gkrs"

Føring av transaksjoner mellom kommune og kirke

Publisert: 19/10/2007
Foreningen for god kommunal regnskapsskikk (gkrs) har utgitt et notat om regnskapsføring av transaksjoner mellom kommune- og kirkesektoren. Bakgrunnen for notatet er at man registrerer stor variasjon fra kommune til kommune hvordan verdien av tjenesteytingsavtale blir regnskapsført.

Notatet fokuserer på de gjeldende bestemmelser om at verdien av tjenesteyting skal fremkomme både i kommunens regnskap og i kirkelig fellesråd sitt regnskap. Notatet beskriver således ikke noen ny regnskapsbestemmelse, men påpeker gjeldende bestemmelser.

Flere fellesråd har hatt problemer med å få oppgitt beløp fra kommunene som grunnlag for å kunne regnskapsføre verdien av tjenesteyting i fellesrådets regnskap. Etter at notatet fra foreningen for god kommunal regnskapsskikk foreligger, forventes det at samtlige kommuner fremskaffer tallgrunnlag som skal sikre korrekt regnskapsføring, både i kommunens og fellesrådets regnskap. 

Notatet fra gkrs (pdf – 52 Kb) 

Regnskapskurs
Innholdet i notatet vil bli gjennomgått på våre kurs i regnskapsavslutning i november og desember.
Mer info om disse kursene finnes på www.ka.no/kurs 

Spørsmål
Ved eventuelle spørsmål om innholdet i notatet kan KAs rådgiver kontaktes. 

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone