KA-rundskriv nr. 8/07 av 19. juni 2007

Utlysning av midler til stabsturer

Publisert: 19/06/2007
Det sentrale, partssammensatte OU-styret i KA-sektor (tidligere EVU-utvalget) har besluttet å utlyse midler til stabsturer. Vennligst les utlysningsteksten grundig.

Søknadsfristen er 1. september 2007.
Neste utlysning vil ha søknadsfrist 1. september 2008.

Vi ber om at denne informasjonen formidles til alle ansatte og deres tillitsvalgte, og minner spesielt om ansatte i deltidsstillinger og ansatte i selvstendige enheter som ligger under deres virksomhet, f.eks barnehager eller gravferdsvirksomhet.


Kriterier for tildeling
1. Stabsturer er turer der hele staben deltar. Studiereiser der de fleste i staben deltar, f.eks daglig leder, prest, kateket og diakon, men ikke kirketjener, renholder og sekretær, er ikke stabsturer i denne sammenhengen og henvises til ”frie reisestipend for gruppe”.

Som stab regnes alle som arbeider ved samme arbeidsplass, slik at en tur for alle ansatte i en barnehage eller i en gravferdsvirksomhet, der denne er tydelig utskilt fra resten av fellesrådets virksomhet, vil regnes som ”stab”. Grupper av ansatte som arbeider med samme fagområde (f.eks ansatte innen trosopplæring i en menighet) er imidlertid ikke en stab i denne sammenhengen. Hvorvidt ansatte i svært små deltidsstillinger skal delta, vil være et skjønnsspørsmål.

2. Turen skal ha et godt faglig innhold som er meningsfullt for alle deltakere. Det faglige innholdet kan gjerne være knyttet til tverrfaglighet eller stabsutvikling, men turer med hovedfokus på sosialt samvær vil ikke tildeles midler.

3. Der staben består av ansatte i begge arbeidsgiverlinjer bør det tilstrebes at alle ansatte er med. Tildelingen dekker imidlertid bare utgifter for de fellesrådsansatte.

OU-styret har satt av til sammen inntil kr. 75.000 til stabsturer i 2007.

Krav til søknaden:
Søknaden må skrives på vedlagte søknadsskjema og alle opplysninger skal fylles ut. Vennligst merk følgende:

- ”Budsjett”: Inntekter/finansiering og utgifter skal være like.
- Det forutsettes en egenandel
- ”Underskrift”: Navn hvis søknaden sendes elektronisk. Det er ikke nødvendig å ettersende underskrevet eksemplar.

Det kan søkes midler for tiltak som skal gjennomføres frem til neste utlysning 1. september 2008. Tiltak som ikke er gjennomført på søkertidspunktet vil prioriteres.

Praktiske opplysninger:
Søknadene vil bli behandlet av OU-styret.
Søknaden sendes til OU-styrets sekretariat, gjerne som vedlegg til e-post. Bruk adressen ka@ka.no, eller postadressen
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon, Pb 1034, 0104 Oslo.

Søknadsfristen er 1. september 2007.

Spørsmål kan rettes til OU-styrets sekretær, Helene Horsfjord, tlf 23 08 14 00, e-post helene.horsfjord@ka.no.
NB! Ikke send søknader til denne adressen!

Frank Grimstad
adm. dir. 
    

Del i sosiale medier:
Relaterte lenker
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone