KA-rundskriv nr. 19/06 av 10. november 2006

Registrering via internett til LPR

Publisert: 10/11/2006
KA har innhentet korrigerte opplysninger til lønns- og personalregisteret (LPR) via utsendte lister hver høst. Fra og med i år skal dette gjøres via en nettbasert løsning.

LPR
KA vedlikeholder et lønns- og personalregister over alle som har et arbeidsforhold hos KAs medlemmer. Hvert år har det vært sendt ut lister med forrige års registreringer, slik at den enkelte arbeidsgiver kunne korrigere opplysningene (jf. eksempelvis rundskriv nr 16/05 vedr. siste års LPR).

Nettbasert løsning
KA er nå i ferd med å ferdigstille en ny måte å foreta disse korrigeringene på. Fra og med i år skal alle medlemmene oppdatere opplysninger om ansatte via internett. Den nye løsningen vil i hovedsak gå ut på at forrige års opplysninger om de ansatte blir tilgjengelig via en internettside. Her kan da de aktuelle korrigeringene skrives direkte inn i KAs database. Det vil ikke bli utsendt liste på papir.

For å ivareta sikkerheten rundt dette, vil alle KAs medlemmer i løpet av noen uker, sammen med en veiledning, få tilsendt brukernavn og passord som gir tilgang til registreringssiden via www.ka.no. Det vil bli åpnet for registrering i et visst tidsrom. I løpet av dette tidsrommet, vil det bli mulig å foreta registreringene i flere «økter», før endelig bekreftelse gis om at dataene er gjennomgått og kvalitetssikret. Etter et oppgitt tidspunkt, vil internettsiden bli stengt for tilgang.

Forberedelser
Årets LPR er basert på opplysninger som er gjeldende pr 1. desember 2006. Vi ber om de samme typer opplysninger som i 2005. KA oppfordrer medlemmene til å ha klar relevant informasjon om de ansatte på forhånd; deres lønn og faste/variable tillegg, samt ev. andre forhold som er endret siden sist, slik at perioden med registrering kan avvikles så konsentrert og raskt som mulig. Merk at det skal oppgis lønnssats pr 30. april 2006 (før det sentrale lønnsoppgjøret) i tillegg til lønnssats pr 1. desember 2006. Mer informasjon om dette kommer i veiledningen.

Dersom noen av medlemmene har overlatt til f.eks det kommunale lønnskontoret eller et regnskapskontor å gjøre korrigeringene i LPR, ber vi om at en kopi av dette rundskrivet sendes til rette vedkommende.

Internett-tilgang
KA er kjent med at et mindre antall av våre medlemmer ikke har oppgitt fast e-postadresse for mottakelse av informasjon. Likevel legger vi til grunn at alle har mulighet for tilgang til internett for å få utført de registreringsoppgavene som er knyttet til vedlikeholdet av LPR. Hvis menighets- eller fellesrådskontoret ikke har nødvendig utstyr, regner vi med at kommunen vil kunne være behjelpelig med tilgang. Dersom det mot formodning ikke lar seg gjøre å få gjennomført ajourholdet via internett, må KA få melding om dette snarest. Det må påregnes et gebyr for ekstra, manuell behandling. Det samme gjelder for manuell behandling dersom registreringsfristen ikke overholdes. 

Frank Grimstad
adm. dir. 
    

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone